MODULE YOGA EN  BEWEGINGSBEPERKING

Deze module omvat zes middagen van drie en een half uur en heeft tot doel een theoretische en praktische basis te bieden aan yoga-docenten.
Kan tevens worden gevolgd door cursisten die de basisopleiding tot yogadocent gaan afronden of reeds afgesloten hebben in de afgelopen jaren.

Het theoretische gedeelte omvat 7 contacturen

Onderwerpen zijn:

  • gezondheidskundige aspecten
  • beeldvorming
  • groepsbenadering
  • observatietechnieken
  • bewegingsapparaat

Het praktische gedeelte omvat 14 contacturen.

Er wordt o.a. nader ingegaan op:

  • lichaamsbewustzijn
  • vertrouwen in beweging versus bewegingsangst
  • maar vooral leren werken met vereenvoudigde āsana’s.