ALGEMENE INFORMATIE MODULE YOGA
EN BEWEGINGSBEPERKING

Duur                   : 6 maandagmiddagen in 2019

Lesdagen           : aanvang september 2019 
                             
Lestijd                : 13.00  -  16.30

Contacturen       : 21  

Begeleiding       : Lucie Dirksmeier
                         
Praktijkadres     : Mgr. Vranckenstraat 9     
                            6134 AJ SITTARD            

Administratie     : Yoga Opleidingen Limburg
                             Emmastraat 5
                             6131 JV SITTARD
                             E: l.dirksmeier@yogaopleiding.nl
                             M: 06 26732045
                          
 Kosten             : € 490,-   incl. lesmateriaal