MODULE DOCENT KINDERYOGA, 

Kinderyoga is een groeiend begrip, door de toenemende druk om te presteren en de informatie waarmee kinderen overspoeld worden ontstaat steeds vaker de behoefte aan lichaamsbewustzijn, verstilling en het ontdekken van verbondenheid en eigenheid.

Deze module van 8 bijeenkomsten is bedoeld voor belangstellenden die (willen) lesgeven aan kinderen. In theorie en praktijk wordt een vertaalslag gemaakt van de Yogafilosofie en de Yogahoudingen naar de belevingswereld van het kind.

Kinderyoga wordt gegeven in de vorm van beweging en spel, en allerlei materialen. Dit wordt afgewisseld met oefeningen en spelvormen die aandacht, concentratie en innerlijke stilte bevorderen. 

Deze module kan een aanzet zijn tot  verdieping in het werken met kinderen

Zie algemene informatie voor de volgende Module.