Dienstenwijzer

Denis Makelaardij

Ons kantoor adviseert en bemiddelt in de financiële dienstverlening en bij aankoop en/of verkoop van uw woning. Binnen onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad.
Met deze dienstenwijzer laten wij u zien wat onze aanpak is en maken wij u wegwijs bij Denis Makelaardij met betrekking tot: algemene gegevens, openingstijden, informatie over de dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten.

Wie zijn wij?

Adresgegevens

Denis Makelaardij
Winkelstraat 16
5644 EK  Eindhoven

Bereikbaarheid

T 040 - 211 51 52
F 040 - 212 40 34
GSM Marco 06 - 11 35 45 79
GSM Judith 06 - 42 31 08 88

Website en e-mail

E info@denismakelaardij.nl
W www.denismakelaardij.nl

Openingstijden

Ons kantoor is elke werkdag geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur. Wij raden u echter aan vooraf even te bellen voor een afspraak. Buiten deze kantoortijden zijn wij u ook graag van dienst. In overleg kunt u namelijk buiten deze kantoortijden om ook een afspraak maken. En vanzelfsprekend kunt u ons 's avonds en in het weekend telefonisch bereiken.

Kwaliteitswaarborgen

Wij staan ingeschreven bij de volgende organisaties:
 AFM (Autoriteit Financiële Markten) onder nummer 12015434.
   Via www.afm.nl is het register van vergunninghouders te raadplegen.
College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer M1319608.
   Meer informatie hierover staat vermeld in het privacy statement.
Kamer van Koophandel. In het register van de KvK staan wij geregistreerd onder nummer 17056355.
Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) met registratienummer 300.010474. Zie www.kifid.nl.
SEH (Stichting Erkenning Hypotheekadviseurs). Meer info op www.seh.nl of www.erkendhypotheekadviseur.nl.
Stichting Financiële Dienstverlening (StFD).

Wat doen wij?

Wij zijn in het bezit van een vergunning in het kader van de Wft (Wet Financieel Toezicht). Op besis van deze vergunning zijn wij bevoegd te adviseren en te bemiddelen bij het vinden en afsluiten van de volgende produkten:

hypothecair krediet
levensverzekeringen
schadeverzekeringen
effecten en beleggen
betaal- en spaarprodukten

Hoe komt een advies tot stand?


Geheel onafhankelijk
Ons kantoor kent geen verplichtingen om financiële producten bij bepaalde instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering. Dit betekent voor u een extra waarborg met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Ondernemersvrijheid
Geen enkele financiële instelling zoals bijvoorbeeld een bank of een verzekeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap binnen onze onderneming. Wij zijn derhalve geheel vrij om u datgene te kunnen adviseren, wat wij in uw belang vinden. Dit gaat vanzelfsprekend prima samen met onze vrijheid als zelfstandig ondernemer.

Keuze van aanbieders
De markt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten. Vaak hebben deze aanbieders tientallen verschillende financiële producten. Wij maken een selectie van de maatschappijen waar we zaken mee doen.

Als wij u adviseren over een bepaalde financiële dienst, dan onderzoeken wij vooraf of een product van één van de door ons geselecteerde aanbieders voldoet aan uw wensen.

De selectie maken wij op basis van een groot aantal factoren. Natuurlijk valt daar de hoogte van rente en premie onder, maar ook de kwaliteit van de voorwaarden en de ervaring hoe de instelling zich opstelt als een beroep op hen gedaan wordt, spelen daarbij een belangrijke rol.  Op uw verzoek geven we u een overzicht van de instellingen waarmee wij zaken doen.

Hoe zit het met onze verdiensten en kosten?

Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar aan kosten van marketing, automatisering, huisvestingskosten, opleidingen en vergunningen. Deze kosten worden op verschillende wijzen vergoed.

Ons kantoor heeft ervoor gekozen onze kosten niet rechtstreeks aan u te berekenen. De financiële instelling verstrekt na het tot stand komen van een transactie aan ons een provisie ter dekking van onze bedrijfskosten en onze verdiensten. Concreet betekent dit dat zij deze provisie omslaan over de rentes en/of premies. Op deze wijze brengen wij bij u geen aparte kosten meer in rekening voor onze dienstverlening. Tenzij u vooraf daarover andere afspraken met ons heeft gemaakt. Hierdoor weet u dus altijd vooraf op welke wijze wij worden gehonoreerd.

Wat vragen wij van u?

Om uw belangen op het gebied van de financiële dienstverlening optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u.

Juiste en volledige informatieverstrekking
Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij met u hebben vragen wij u ons, afhankelijk van actualiteiten, regelmatig te informeren. Bijvoorbeeld of er wijzigingen zijn in uw inkomenssituatie, of dat u recent grote uitgaven hebt gedaan voor uw woning. De informatie die wij van u ontvangen is mede bepalend voor de adviezen die wij u geven.

Totaalbeeld
Uw financiële zaken kunt u het best vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas compleet te maken wanneer alle puzzelstukjes bekend zijn. Het is mogelijk dat u bepaalde financiële producten elders hebt afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons echter belangrijk een totaalbeeld te hebben.
Zo kan bijvoorbeeld voorkomen worden dat wij u niet attent maken op een bepaald risico omdat wij veronderstelden dat u dit elders al geregeld had. Daarom vragen wij u beleefd mee te werken aan het verkrijgen van een totaalbeeld van uw financiële zaken.

Wijzigingen doorgeven
Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie, die van invloed (kunnen) zijn op uw pakket van financiële diensten. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, een andere baan, een huwelijk, een geboorte, werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid enz..

Informatie doornemen
Indien wij voor u een bepaalde financiële dienst verzorgen zal het vaak gebeuren dat wij u informatie zenden. Soms gaat het om informatie die wij u wettelijk verplicht zijn te zenden.
Maar ook kunnen wij u informatie toesturen omdat wij denken dat u zich daarmee nog beter kunt oriënteren op bestaande of nieuwe financiële producten en diensten. Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te nemen en ons zonodig te raadplegen.
In ieder geval vragen wij u de polissen en andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform uw wensen.

Klachten

Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat u een klacht hebt.

Eerst de klacht kenbaar maken aan ons.
Indien u een klacht hebt, vragen wij u dit eerst kenbaar te maken aan ons kantoor. In de meeste situaties zullen wij uw klacht snel kunnen verhelpen.

Klachten Instituut Financiële Dienstverlening
Indien wij er samen niet uitkomen, kunt u zich altijd wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, een onafhankelijke stichting die uw klacht verder zal beoordelen. De procedure kunnen wij u desgewenst beschikbaar stellen.

U kunt zich hiervoor wenden tot:
Klachten Instituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Wij doen meer voor u

Wij behartigen de belangen van onze relaties op het brede terrein van financiële diensten. Onze dienstverlening omvat meer dan wij u in deze dienstenwijzer kunnen aangeven. Hebt u vragen, aarzelt u dan niet ons om een verdere toelichting te vragen. Wij zijn u graag van dienst.


Volgnummer 200902, opgesteld te Eindhoven op 16 juni 2009.

 

 

disclaimer | privacy statement | dienstenwijzer | klachtenprocedure | contact