Privacy Statement


Denis Makelaardij respecteert de privacy van alle gebruikers
van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke
informatie, die de gebruiker aan ons verschaft, altijd vertrouwelijk
wordt behandeld in overeenstemming met de Wet Bescherming
Persoonsgegevens. Wij zijn ingeschreven in het College Bescherming
Persoonsgegevens onder nummer m1319608.

Door het invoeren van uw gegevens op onze website gaat u ermee akkoord, dat uw gegevens tijdelijk worden opgeslagen in de database van Denis Makelaardij.

Uw persoonsgegevens die door u aan ons worden verstrekt, worden enkel en uitsluitend gebruikt voor de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst, om met u in contact te treden en het verrichten van marktonderzoek, verkoopactiviteiten of direct marketing ten behoeve van de produkten van Denis Makelaardij.

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden weergegeven.

disclaimer  |  privacy statement  |  dienstenwijzer  |  klachtenprocedure  |  contact