Disclaimer

Alle informatie op deze website is met de grootst mogelijke
zorg samengesteld. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande
mededeling op deze website worden aangebracht. Aan de inhoud
van deze website kunnen geen rechten worden ontleend en
Denis Makelaardij accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele
onvolledigheden of onjuistheden op deze website. Voor schade of andersoortige
gevolgen voortvloeiend uit of samenhangend met deze website, wordt eveneens
geen aansprakelijkheid geaccepteerd.

Indien er (hyper)links op deze website staan naar andere websites, dan is Denis Makelaardij op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites.

Denis Makelaardij is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van onze website via internet worden verzonden.

Alle op deze website geplaatste gegevens, waaronder teksten, afbeeldingen, (handels)namen, logo's en gelijksoortig materiaal, zijn eigendom van of in licentie bij Denis Makelaardij. Deze worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze site mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. De inhoud van deze site mag niet vermenigvuldigd, gedistribueerd of verspreid worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Denis Makelaardij.

disclaimer | privacy statement | dienstenwijzer | klachtenprocedure | contact