CBS Buurtinformatie

Bron: © 2005, Centraal Bureau voor de Statistiek / Topografische Dienst Kadaster
Powered by © 2001-2007 KB Estate-Ware - hoogwaardige software voor makelaars

 Straat/buurt/wijk/gemeente van 2181 GP    Nederlands gemiddelde

Buurtinformatie Verspreide huizen in het-Oosten

oppervlakte
172 ha (169 ha land / 3 ha water)
bebouwing
weinig stedelijk
aantal woningen (particulier)
75
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (266.000),
meer info CBS
161.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
101
aantal inwoners
170
percentage mannen
47,1%
percentage vrouwen
52,9%
percentage eenpersoonshuishoudens
41%
percentage gezinnen zonder kinderen
22%
percentage gezinnen met kinderen
36%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,1
percentage 0 tot 14 jaar
12%
percentage 15 tot 24 jaar
11%
percentage 25 tot 44 jaar
38%
percentage 45 tot 64 jaar
28%
percentage 65 en ouder
12%
percentage westerse allochtoon
4%
percentage niet-westerse allochtoon
2%
percentage herkomstgroep Marokko
onbekend %
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
onbekend %
percentage herkomstgroep Suriname
onbekend %
percentage herkomstgroep Turkije
onbekend %
percentage overige niet-westerse allochtoon
onbekend %
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
230
personenauto's per km2
nihil
totaal aantal motorrijwielen
10
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
0
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
10
totaal aantal AO-uitkeringen
10
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
46
personenauto's per km2
nihil
totaal aantal motorrijwielen
10
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
5
percentage gewassenbedrijven
nihil %
percentage veeteeltbedrijven
nihil %
percentage agrarische combinatiebedrijven
nihil %
aantal andere bedrijven
20 tot 50
percentage industrie en nijverheid
nihil %
percentage commerciŽle dienstverlening
nihil %
percentage niet commerciŽle dienstverlening
nihil %

Wijkinformatie Wijk 00

oppervlakte
1348 ha (1287 ha land / 60 ha water)
bebouwing
matig stedelijk
aantal woningen (particulier)
8425
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (262.000),
meer info CBS
159.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
1599
aantal inwoners
20590
percentage mannen
49,2%
percentage vrouwen
50,8%
percentage eenpersoonshuishoudens
30%
percentage gezinnen zonder kinderen
31%
percentage gezinnen met kinderen
39%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,4
percentage 0 tot 14 jaar
18%
percentage 15 tot 24 jaar
12%
percentage 25 tot 44 jaar
29%
percentage 45 tot 64 jaar
27%
percentage 65 en ouder
15%
percentage westerse allochtoon
8%
percentage niet-westerse allochtoon
5%
percentage herkomstgroep Marokko
1%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
0%
percentage herkomstgroep Turkije
0%
percentage overige niet-westerse allochtoon
2%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
9220
personenauto's per huishouden
1
personenauto's per km2
716
totaal aantal motorrijwielen
855
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
270
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
20
totaal aantal AO-uitkeringen
1180
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
84
personenauto's per km2
716
totaal aantal motorrijwielen
855
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
85
percentage gewassenbedrijven
92%
percentage veeteeltbedrijven
5%
percentage agrarische combinatiebedrijven
3%
aantal andere bedrijven
500 tot 1.000
percentage industrie en nijverheid
19%
percentage commerciŽle dienstverlening
66%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
15%

Gemeente-informatie Hillegom

oppervlakte
1348 ha (1287 ha land / 60 ha water)
bebouwing
matig stedelijk
aantal woningen (particulier)
8425
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (262.000),
meer info CBS
159.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
1599
aantal inwoners
20590
percentage mannen
49,2%
percentage vrouwen
50,8%
percentage eenpersoonshuishoudens
30%
percentage gezinnen zonder kinderen
31%
percentage gezinnen met kinderen
39%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,4
percentage 0 tot 14 jaar
18%
percentage 15 tot 24 jaar
12%
percentage 25 tot 44 jaar
29%
percentage 45 tot 64 jaar
27%
percentage 65 en ouder
15%
percentage westerse allochtoon
8%
percentage niet-westerse allochtoon
5%
percentage herkomstgroep Marokko
1%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
0%
percentage herkomstgroep Turkije
0%
percentage overige niet-westerse allochtoon
2%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
9325
personenauto's per huishouden
1
personenauto's per km2
724
totaal aantal motorrijwielen
855
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
270
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
20
totaal aantal AO-uitkeringen
1180
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
84
personenauto's per km2
724
totaal aantal motorrijwielen
855
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
85
percentage gewassenbedrijven
92%
percentage veeteeltbedrijven
5%
percentage agrarische combinatiebedrijven
3%
aantal andere bedrijven
500 tot 1.000
percentage industrie en nijverheid
19%
percentage commerciŽle dienstverlening
66%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
15%DISCLAIMER
Door de op deze site geboden informatie te bekijken en/of de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

KB Estate-Ware - Software voor Makelaars - heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruikgemaakt van bronnen die zij betrouwbaar acht. KB Estate-Ware garandeert niet dat deze site altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud te allen tijde juist, volledig en actueel is. De inhoud en werking van deze site kan derhalve zonder nadere aankondiging door KB Estate-Ware worden gewijzigd. KB Estate-Ware kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website of eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KB Estate-Ware.