CBS Buurtinformatie

Bron: © 2005, Centraal Bureau voor de Statistiek / Topografische Dienst Kadaster
Powered by © 2001-2007 KB Estate-Ware - hoogwaardige software voor makelaars

 Straat/buurt/wijk/gemeente van 2324 GV    Nederlands gemiddelde

Straatinformatie 2324 GV

bebouwing
zeer sterk stedelijk
aantal woningen op postcode (particulier)
15
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (142.000),
meer info CBS
86.000
Bevolking
aantal inwoners op postcode
30
percentage mannen
66,7%
percentage vrouwen
33,3%
percentage eenpersoonshuishoudens
53%
percentage gezinnen zonder kinderen
35%
percentage gezinnen met kinderen
12%
gemiddelde huishoudensgrootte
1,6
percentage 0 tot 14 jaar
4%
percentage 15 tot 24 jaar
29%
percentage 25 tot 44 jaar
43%
percentage 45 tot 64 jaar
18%
percentage 65 en ouder
7%
percentage niet westerse allochtoon
20% - < 40%
Financieel
gemiddeld fiscaal maandinkomen per persoon (€)
2000

Buurtinformatie Fortuinwijk-Noord

oppervlakte
43 ha (42 ha land / 1 ha water)
bebouwing
zeer sterk stedelijk
aantal woningen (particulier)
1985
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (153.000),
meer info CBS
93.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
8617
aantal inwoners
3650
percentage mannen
46,7%
percentage vrouwen
53,3%
percentage eenpersoonshuishoudens
53%
percentage gezinnen zonder kinderen
26%
percentage gezinnen met kinderen
21%
gemiddelde huishoudensgrootte
1,8
percentage 0 tot 14 jaar
14%
percentage 15 tot 24 jaar
11%
percentage 25 tot 44 jaar
33%
percentage 45 tot 64 jaar
19%
percentage 65 en ouder
23%
percentage westerse allochtoon
7%
percentage niet-westerse allochtoon
21%
percentage herkomstgroep Marokko
8%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
1%
percentage herkomstgroep Suriname
2%
percentage herkomstgroep Turkije
4%
percentage overige niet-westerse allochtoon
6%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
1180
personenauto's per huishouden
0,5
personenauto's per km2
2812
totaal aantal motorrijwielen
65
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
60
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
26
totaal aantal AO-uitkeringen
180
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
76
personenauto's per km2
2812
totaal aantal motorrijwielen
65
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
0
percentage gewassenbedrijven
nihil %
percentage veeteeltbedrijven
nihil %
percentage agrarische combinatiebedrijven
nihil %
aantal andere bedrijven
50 tot 100
percentage industrie en nijverheid
26%
percentage commerciŽle dienstverlening
56%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
18%

Wijkinformatie Wijk 05 Bos- en Gasthuisdistrict

oppervlakte
535 ha (512 ha land / 24 ha water)
bebouwing
zeer sterk stedelijk
aantal woningen (particulier)
8870
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (188.000),
meer info CBS
114.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
3843
aantal inwoners
19670
percentage mannen
47,4%
percentage vrouwen
52,6%
percentage eenpersoonshuishoudens
54%
percentage gezinnen zonder kinderen
23%
percentage gezinnen met kinderen
23%
gemiddelde huishoudensgrootte
1,8
percentage 0 tot 14 jaar
15%
percentage 15 tot 24 jaar
15%
percentage 25 tot 44 jaar
32%
percentage 45 tot 64 jaar
20%
percentage 65 en ouder
18%
percentage westerse allochtoon
9%
percentage niet-westerse allochtoon
18%
percentage herkomstgroep Marokko
6%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
1%
percentage herkomstgroep Suriname
2%
percentage herkomstgroep Turkije
3%
percentage overige niet-westerse allochtoon
5%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
6100
personenauto's per huishouden
0,5
personenauto's per km2
1191
totaal aantal motorrijwielen
380
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
270
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
20
totaal aantal AO-uitkeringen
1040
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
79
personenauto's per km2
1191
totaal aantal motorrijwielen
380
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
5
percentage gewassenbedrijven
nihil %
percentage veeteeltbedrijven
nihil %
percentage agrarische combinatiebedrijven
nihil %
aantal andere bedrijven
500 tot 1.000
percentage industrie en nijverheid
23%
percentage commerciŽle dienstverlening
52%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
24%

Gemeente-informatie Leiden

oppervlakte
2316 ha (2199 ha land / 116 ha water)
bebouwing
zeer sterk stedelijk
aantal woningen (particulier)
50550
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (213.000),
meer info CBS
129.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
5397
aantal inwoners
118700
percentage mannen
48,8%
percentage vrouwen
51,2%
percentage eenpersoonshuishoudens
51%
percentage gezinnen zonder kinderen
24%
percentage gezinnen met kinderen
26%
gemiddelde huishoudensgrootte
1,9
percentage 0 tot 14 jaar
16%
percentage 15 tot 24 jaar
15%
percentage 25 tot 44 jaar
35%
percentage 45 tot 64 jaar
22%
percentage 65 en ouder
11%
percentage westerse allochtoon
12%
percentage niet-westerse allochtoon
14%
percentage herkomstgroep Marokko
4%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
1%
percentage herkomstgroep Suriname
2%
percentage herkomstgroep Turkije
2%
percentage overige niet-westerse allochtoon
5%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
42120
personenauto's per huishouden
0,6
personenauto's per km2
1916
totaal aantal motorrijwielen
2465
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
1820
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
21
totaal aantal AO-uitkeringen
5700
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
67
personenauto's per km2
1916
totaal aantal motorrijwielen
2465
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
10
percentage gewassenbedrijven
40%
percentage veeteeltbedrijven
60%
percentage agrarische combinatiebedrijven
0%
aantal andere bedrijven
2.000 tot meer
percentage industrie en nijverheid
18%
percentage commerciŽle dienstverlening
60%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
22%DISCLAIMER
Door de op deze site geboden informatie te bekijken en/of de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

KB Estate-Ware - Software voor Makelaars - heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruikgemaakt van bronnen die zij betrouwbaar acht. KB Estate-Ware garandeert niet dat deze site altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud te allen tijde juist, volledig en actueel is. De inhoud en werking van deze site kan derhalve zonder nadere aankondiging door KB Estate-Ware worden gewijzigd. KB Estate-Ware kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website of eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KB Estate-Ware.