CBS Buurtinformatie

Bron: © 2005, Centraal Bureau voor de Statistiek / Topografische Dienst Kadaster
Powered by © 2001-2007 KB Estate-Ware - hoogwaardige software voor makelaars

 Straat/buurt/wijk/gemeente van 3025 RR    Nederlands gemiddelde

Straatinformatie 3025 RR

bebouwing
zeer sterk stedelijk
aantal woningen op postcode (particulier)
20
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (92.000),
meer info CBS
56.000
Bevolking
aantal inwoners op postcode
60
percentage mannen
58,3%
percentage vrouwen
41,7%
percentage eenpersoonshuishoudens
35%
percentage gezinnen zonder kinderen
15%
percentage gezinnen met kinderen
50%
gemiddelde huishoudensgrootte
3
percentage 0 tot 14 jaar
18%
percentage 15 tot 24 jaar
12%
percentage 25 tot 44 jaar
35%
percentage 45 tot 64 jaar
28%
percentage 65 en ouder
7%
percentage niet westerse allochtoon
> 40%
Financieel
gemiddeld fiscaal maandinkomen per persoon (€)
1600
percentage lage inkomens
43,2%
percentage met uitkering
40,5%

Buurtinformatie Bospolder

oppervlakte
36 ha (36 ha land / 0 ha water)
bebouwing
zeer sterk stedelijk
aantal woningen (particulier)
3330
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (87.000),
meer info CBS
53.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
19053
aantal inwoners
6910
percentage mannen
51,5%
percentage vrouwen
48,5%
percentage eenpersoonshuishoudens
47%
percentage gezinnen zonder kinderen
18%
percentage gezinnen met kinderen
34%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,1
percentage 0 tot 14 jaar
22%
percentage 15 tot 24 jaar
16%
percentage 25 tot 44 jaar
34%
percentage 45 tot 64 jaar
21%
percentage 65 en ouder
7%
percentage westerse allochtoon
9%
percentage niet-westerse allochtoon
68%
percentage herkomstgroep Marokko
15%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
2%
percentage herkomstgroep Suriname
12%
percentage herkomstgroep Turkije
23%
percentage overige niet-westerse allochtoon
16%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
1405
personenauto's per huishouden
0,4
personenauto's per km2
3900
totaal aantal motorrijwielen
45
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
310
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
62
totaal aantal AO-uitkeringen
410
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
84
personenauto's per km2
3900
totaal aantal motorrijwielen
45
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
0
percentage gewassenbedrijven
nihil %
percentage veeteeltbedrijven
nihil %
percentage agrarische combinatiebedrijven
nihil %
aantal andere bedrijven
200 tot 500
percentage industrie en nijverheid
11%
percentage commerciŽle dienstverlening
72%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
17%

Wijkinformatie Wijk 03 Delfshaven

oppervlakte
579 ha (504 ha land / 75 ha water)
bebouwing
zeer sterk stedelijk
aantal woningen (particulier)
32580
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (104.000),
meer info CBS
63.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
14334
aantal inwoners
72230
percentage mannen
52%
percentage vrouwen
48%
percentage eenpersoonshuishoudens
53%
percentage gezinnen zonder kinderen
18%
percentage gezinnen met kinderen
29%
gemiddelde huishoudensgrootte
2
percentage 0 tot 14 jaar
20%
percentage 15 tot 24 jaar
17%
percentage 25 tot 44 jaar
36%
percentage 45 tot 64 jaar
19%
percentage 65 en ouder
7%
percentage westerse allochtoon
10%
percentage niet-westerse allochtoon
61%
percentage herkomstgroep Marokko
13%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
3%
percentage herkomstgroep Suriname
13%
percentage herkomstgroep Turkije
15%
percentage overige niet-westerse allochtoon
17%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
16725
personenauto's per huishouden
0,4
personenauto's per km2
3319
totaal aantal motorrijwielen
580
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
2480
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
48
totaal aantal AO-uitkeringen
3600
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
69
personenauto's per km2
3319
totaal aantal motorrijwielen
580
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
0
percentage gewassenbedrijven
nihil %
percentage veeteeltbedrijven
nihil %
percentage agrarische combinatiebedrijven
nihil %
aantal andere bedrijven
2.000 tot meer
percentage industrie en nijverheid
12%
percentage commerciŽle dienstverlening
69%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
19%

Gemeente-informatie Rotterdam

oppervlakte
30422 ha (20644 ha land / 9779 ha water)
bebouwing
zeer sterk stedelijk
aantal woningen (particulier)
286285
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (140.000),
meer info CBS
85.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
2901
aantal inwoners
598920
percentage mannen
49,1%
percentage vrouwen
50,9%
percentage eenpersoonshuishoudens
48%
percentage gezinnen zonder kinderen
24%
percentage gezinnen met kinderen
29%
gemiddelde huishoudensgrootte
2
percentage 0 tot 14 jaar
17%
percentage 15 tot 24 jaar
14%
percentage 25 tot 44 jaar
32%
percentage 45 tot 64 jaar
22%
percentage 65 en ouder
14%
percentage westerse allochtoon
10%
percentage niet-westerse allochtoon
35%
percentage herkomstgroep Marokko
6%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
3%
percentage herkomstgroep Suriname
9%
percentage herkomstgroep Turkije
7%
percentage overige niet-westerse allochtoon
9%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
195865
personenauto's per huishouden
0,6
personenauto's per km2
949
totaal aantal motorrijwielen
8215
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
14470
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
36
totaal aantal AO-uitkeringen
29130
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
72
personenauto's per km2
949
totaal aantal motorrijwielen
8215
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
100
percentage gewassenbedrijven
58%
percentage veeteeltbedrijven
37%
percentage agrarische combinatiebedrijven
5%
aantal andere bedrijven
2.000 tot meer
percentage industrie en nijverheid
13%
percentage commerciŽle dienstverlening
69%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
18%DISCLAIMER
Door de op deze site geboden informatie te bekijken en/of de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

KB Estate-Ware - Software voor Makelaars - heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruikgemaakt van bronnen die zij betrouwbaar acht. KB Estate-Ware garandeert niet dat deze site altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud te allen tijde juist, volledig en actueel is. De inhoud en werking van deze site kan derhalve zonder nadere aankondiging door KB Estate-Ware worden gewijzigd. KB Estate-Ware kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website of eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KB Estate-Ware.