CBS Buurtinformatie

Bron: © 2005, Centraal Bureau voor de Statistiek / Topografische Dienst Kadaster
Powered by © 2001-2007 KB Estate-Ware - hoogwaardige software voor makelaars

 Straat/buurt/wijk/gemeente van 4416 AZ    Nederlands gemiddelde

Straatinformatie 4416 AZ

bebouwing
niet stedelijk
aantal woningen op postcode (particulier)
15
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (305.000),
meer info CBS
185.000
Bevolking
aantal inwoners op postcode
35
percentage mannen
42,9%
percentage vrouwen
57,1%
percentage eenpersoonshuishoudens
8%
percentage gezinnen zonder kinderen
31%
percentage gezinnen met kinderen
62%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,7
percentage 0 tot 14 jaar
17%
percentage 15 tot 24 jaar
14%
percentage 25 tot 44 jaar
20%
percentage 45 tot 64 jaar
43%
percentage 65 en ouder
6%
percentage niet westerse allochtoon
< 5%
Financieel
gemiddeld fiscaal maandinkomen per persoon (€)
3900

Buurtinformatie Kruiningen

oppervlakte
81 ha (81 ha land / 0 ha water)
bebouwing
niet stedelijk
aantal woningen (particulier)
1275
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (153.000),
meer info CBS
93.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
4100
aantal inwoners
3340
percentage mannen
50,3%
percentage vrouwen
49,7%
percentage eenpersoonshuishoudens
27%
percentage gezinnen zonder kinderen
33%
percentage gezinnen met kinderen
40%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,7
percentage 0 tot 14 jaar
23%
percentage 15 tot 24 jaar
14%
percentage 25 tot 44 jaar
26%
percentage 45 tot 64 jaar
21%
percentage 65 en ouder
16%
percentage westerse allochtoon
6%
percentage niet-westerse allochtoon
2%
percentage herkomstgroep Marokko
0%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
0%
percentage herkomstgroep Turkije
0%
percentage overige niet-westerse allochtoon
1%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
1335
personenauto's per huishouden
1
personenauto's per km2
1648
totaal aantal motorrijwielen
85
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
30
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
15
totaal aantal AO-uitkeringen
130
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
63
personenauto's per km2
1648
totaal aantal motorrijwielen
85
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
15
percentage gewassenbedrijven
71%
percentage veeteeltbedrijven
12%
percentage agrarische combinatiebedrijven
18%
aantal andere bedrijven
100 tot 200
percentage industrie en nijverheid
15%
percentage commerciŽle dienstverlening
59%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
26%

Wijkinformatie Wijk 01 Kruiningen

oppervlakte
2029 ha (1939 ha land / 89 ha water)
bebouwing
niet stedelijk
aantal woningen (particulier)
2215
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (155.000),
meer info CBS
94.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
291
aantal inwoners
5640
percentage mannen
50,4%
percentage vrouwen
49,6%
percentage eenpersoonshuishoudens
28%
percentage gezinnen zonder kinderen
34%
percentage gezinnen met kinderen
39%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,6
percentage 0 tot 14 jaar
22%
percentage 15 tot 24 jaar
13%
percentage 25 tot 44 jaar
27%
percentage 45 tot 64 jaar
23%
percentage 65 en ouder
15%
percentage westerse allochtoon
8%
percentage niet-westerse allochtoon
3%
percentage herkomstgroep Marokko
0%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
1%
percentage herkomstgroep Turkije
0%
percentage overige niet-westerse allochtoon
2%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
2440
personenauto's per huishouden
1,1
personenauto's per km2
126
totaal aantal motorrijwielen
160
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
80
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
21
totaal aantal AO-uitkeringen
220
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
63
personenauto's per km2
126
totaal aantal motorrijwielen
160
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
55
percentage gewassenbedrijven
76%
percentage veeteeltbedrijven
15%
percentage agrarische combinatiebedrijven
9%
aantal andere bedrijven
200 tot 500
percentage industrie en nijverheid
17%
percentage commerciŽle dienstverlening
57%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
25%

Gemeente-informatie Reimerswaal

oppervlakte
24318 ha (10223 ha land / 14095 ha water)
bebouwing
niet stedelijk
aantal woningen (particulier)
8070
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (163.000),
meer info CBS
99.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
205
aantal inwoners
20970
percentage mannen
50,5%
percentage vrouwen
49,5%
percentage eenpersoonshuishoudens
26%
percentage gezinnen zonder kinderen
32%
percentage gezinnen met kinderen
42%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,6
percentage 0 tot 14 jaar
22%
percentage 15 tot 24 jaar
13%
percentage 25 tot 44 jaar
28%
percentage 45 tot 64 jaar
22%
percentage 65 en ouder
15%
percentage westerse allochtoon
5%
percentage niet-westerse allochtoon
3%
percentage herkomstgroep Marokko
0%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
0%
percentage herkomstgroep Turkije
1%
percentage overige niet-westerse allochtoon
2%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
8895
personenauto's per huishouden
1,1
personenauto's per km2
87
totaal aantal motorrijwielen
765
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
310
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
23
totaal aantal AO-uitkeringen
740
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
56
personenauto's per km2
87
totaal aantal motorrijwielen
765
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
200
percentage gewassenbedrijven
76%
percentage veeteeltbedrijven
13%
percentage agrarische combinatiebedrijven
11%
aantal andere bedrijven
500 tot 1.000
percentage industrie en nijverheid
20%
percentage commerciŽle dienstverlening
59%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
21%DISCLAIMER
Door de op deze site geboden informatie te bekijken en/of de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

KB Estate-Ware - Software voor Makelaars - heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruikgemaakt van bronnen die zij betrouwbaar acht. KB Estate-Ware garandeert niet dat deze site altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud te allen tijde juist, volledig en actueel is. De inhoud en werking van deze site kan derhalve zonder nadere aankondiging door KB Estate-Ware worden gewijzigd. KB Estate-Ware kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website of eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KB Estate-Ware.