CBS Buurtinformatie

Bron: © 2005, Centraal Bureau voor de Statistiek / Topografische Dienst Kadaster
Powered by © 2001-2007 KB Estate-Ware - hoogwaardige software voor makelaars

 Straat/buurt/wijk/gemeente van 4424 AC    Nederlands gemiddelde

Straatinformatie 4424 AC

bebouwing
niet stedelijk
aantal woningen op postcode (particulier)
40
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (144.000),
meer info CBS
87.000
Bevolking
aantal inwoners op postcode
80
percentage mannen
60%
percentage vrouwen
40%
percentage eenpersoonshuishoudens
70%
percentage gezinnen zonder kinderen
24%
percentage gezinnen met kinderen
5%
gemiddelde huishoudensgrootte
1,4
percentage 0 tot 14 jaar
3%
percentage 15 tot 24 jaar
8%
percentage 25 tot 44 jaar
32%
percentage 45 tot 64 jaar
17%
percentage 65 en ouder
41%
percentage niet westerse allochtoon
5% - < 10%
Financieel
gemiddeld fiscaal maandinkomen per persoon (€)
1300
percentage lage inkomens
69,6%
percentage met uitkering
30,4%

Buurtinformatie Wemeldinge

oppervlakte
163 ha (150 ha land / 13 ha water)
bebouwing
niet stedelijk
aantal woningen (particulier)
1175
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (193.000),
meer info CBS
117.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
1854
aantal inwoners
2780
percentage mannen
49,6%
percentage vrouwen
50,4%
percentage eenpersoonshuishoudens
25%
percentage gezinnen zonder kinderen
37%
percentage gezinnen met kinderen
37%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,4
percentage 0 tot 14 jaar
17%
percentage 15 tot 24 jaar
10%
percentage 25 tot 44 jaar
30%
percentage 45 tot 64 jaar
27%
percentage 65 en ouder
15%
percentage westerse allochtoon
6%
percentage niet-westerse allochtoon
1%
percentage herkomstgroep Marokko
0%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
0%
percentage herkomstgroep Turkije
0%
percentage overige niet-westerse allochtoon
1%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
1315
personenauto's per huishouden
1,1
personenauto's per km2
875
totaal aantal motorrijwielen
155
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
40
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
21
totaal aantal AO-uitkeringen
120
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
65
personenauto's per km2
875
totaal aantal motorrijwielen
155
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
15
percentage gewassenbedrijven
69%
percentage veeteeltbedrijven
19%
percentage agrarische combinatiebedrijven
12%
aantal andere bedrijven
100 tot 200
percentage industrie en nijverheid
21%
percentage commerciŽle dienstverlening
59%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
20%

Wijkinformatie Wijk 01 Wemeldinge

oppervlakte
865 ha (823 ha land / 42 ha water)
bebouwing
niet stedelijk
aantal woningen (particulier)
1220
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (196.000),
meer info CBS
119.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
364
aantal inwoners
2990
percentage mannen
49,7%
percentage vrouwen
50,3%
percentage eenpersoonshuishoudens
26%
percentage gezinnen zonder kinderen
36%
percentage gezinnen met kinderen
38%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,4
percentage 0 tot 14 jaar
18%
percentage 15 tot 24 jaar
10%
percentage 25 tot 44 jaar
31%
percentage 45 tot 64 jaar
27%
percentage 65 en ouder
15%
percentage westerse allochtoon
6%
percentage niet-westerse allochtoon
1%
percentage herkomstgroep Marokko
0%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
0%
percentage herkomstgroep Turkije
0%
percentage overige niet-westerse allochtoon
1%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
1410
personenauto's per huishouden
1,1
personenauto's per km2
172
totaal aantal motorrijwielen
165
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
40
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
20
totaal aantal AO-uitkeringen
130
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
62
personenauto's per km2
172
totaal aantal motorrijwielen
165
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
25
percentage gewassenbedrijven
72%
percentage veeteeltbedrijven
12%
percentage agrarische combinatiebedrijven
16%
aantal andere bedrijven
100 tot 200
percentage industrie en nijverheid
22%
percentage commerciŽle dienstverlening
59%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
19%

Gemeente-informatie Kapelle

oppervlakte
4961 ha (3714 ha land / 1247 ha water)
bebouwing
weinig stedelijk
aantal woningen (particulier)
4420
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (196.000),
meer info CBS
119.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
313
aantal inwoners
11630
percentage mannen
49,4%
percentage vrouwen
50,6%
percentage eenpersoonshuishoudens
22%
percentage gezinnen zonder kinderen
35%
percentage gezinnen met kinderen
43%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,6
percentage 0 tot 14 jaar
21%
percentage 15 tot 24 jaar
11%
percentage 25 tot 44 jaar
28%
percentage 45 tot 64 jaar
26%
percentage 65 en ouder
14%
percentage westerse allochtoon
5%
percentage niet-westerse allochtoon
2%
percentage herkomstgroep Marokko
0%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
0%
percentage herkomstgroep Turkije
0%
percentage overige niet-westerse allochtoon
1%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
5220
personenauto's per huishouden
1,1
personenauto's per km2
141
totaal aantal motorrijwielen
510
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
150
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
20
totaal aantal AO-uitkeringen
470
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
62
personenauto's per km2
141
totaal aantal motorrijwielen
510
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
120
percentage gewassenbedrijven
82%
percentage veeteeltbedrijven
8%
percentage agrarische combinatiebedrijven
10%
aantal andere bedrijven
200 tot 500
percentage industrie en nijverheid
20%
percentage commerciŽle dienstverlening
57%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
23%DISCLAIMER
Door de op deze site geboden informatie te bekijken en/of de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

KB Estate-Ware - Software voor Makelaars - heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruikgemaakt van bronnen die zij betrouwbaar acht. KB Estate-Ware garandeert niet dat deze site altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud te allen tijde juist, volledig en actueel is. De inhoud en werking van deze site kan derhalve zonder nadere aankondiging door KB Estate-Ware worden gewijzigd. KB Estate-Ware kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website of eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KB Estate-Ware.