CBS Buurtinformatie

Bron: © 2005, Centraal Bureau voor de Statistiek / Topografische Dienst Kadaster
Powered by © 2001-2007 KB Estate-Ware - hoogwaardige software voor makelaars

 Straat/buurt/wijk/gemeente van 4451 CP    Nederlands gemiddelde

Straatinformatie 4451 CP

bebouwing
weinig stedelijk
aantal woningen op postcode (particulier)
25
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (153.000),
meer info CBS
93.000
Bevolking
aantal inwoners op postcode
65
percentage mannen
57,1%
percentage vrouwen
42,9%
percentage eenpersoonshuishoudens
12%
percentage gezinnen zonder kinderen
36%
percentage gezinnen met kinderen
52%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,7
percentage 0 tot 14 jaar
19%
percentage 15 tot 24 jaar
15%
percentage 25 tot 44 jaar
31%
percentage 45 tot 64 jaar
32%
percentage 65 en ouder
3%
percentage niet westerse allochtoon
< 5%
Financieel
gemiddeld fiscaal maandinkomen per persoon (€)
2100
percentage lage inkomens
29,2%

Buurtinformatie Heinkenszand

oppervlakte
193 ha (193 ha land / 0 ha water)
bebouwing
weinig stedelijk
aantal woningen (particulier)
1840
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (191.000),
meer info CBS
116.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
2380
aantal inwoners
4590
percentage mannen
49,9%
percentage vrouwen
50,1%
percentage eenpersoonshuishoudens
23%
percentage gezinnen zonder kinderen
34%
percentage gezinnen met kinderen
43%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,5
percentage 0 tot 14 jaar
20%
percentage 15 tot 24 jaar
11%
percentage 25 tot 44 jaar
28%
percentage 45 tot 64 jaar
28%
percentage 65 en ouder
13%
percentage westerse allochtoon
6%
percentage niet-westerse allochtoon
2%
percentage herkomstgroep Marokko
0%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
0%
percentage herkomstgroep Turkije
0%
percentage overige niet-westerse allochtoon
2%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
2065
personenauto's per huishouden
1,1
personenauto's per km2
1069
totaal aantal motorrijwielen
170
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
70
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
23
totaal aantal AO-uitkeringen
190
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
62
personenauto's per km2
1069
totaal aantal motorrijwielen
170
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
10
percentage gewassenbedrijven
70%
percentage veeteeltbedrijven
10%
percentage agrarische combinatiebedrijven
20%
aantal andere bedrijven
100 tot 200
percentage industrie en nijverheid
17%
percentage commerciŽle dienstverlening
56%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
27%

Wijkinformatie Wijk 01 Borsele-Oost

oppervlakte
4127 ha (4093 ha land / 34 ha water)
bebouwing
niet stedelijk
aantal woningen (particulier)
4070
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (191.000),
meer info CBS
116.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
263
aantal inwoners
10780
percentage mannen
50,5%
percentage vrouwen
49,5%
percentage eenpersoonshuishoudens
22%
percentage gezinnen zonder kinderen
34%
percentage gezinnen met kinderen
44%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,7
percentage 0 tot 14 jaar
23%
percentage 15 tot 24 jaar
12%
percentage 25 tot 44 jaar
27%
percentage 45 tot 64 jaar
26%
percentage 65 en ouder
12%
percentage westerse allochtoon
4%
percentage niet-westerse allochtoon
2%
percentage herkomstgroep Marokko
0%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
0%
percentage herkomstgroep Turkije
0%
percentage overige niet-westerse allochtoon
1%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
4745
personenauto's per huishouden
1,1
personenauto's per km2
116
totaal aantal motorrijwielen
405
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
140
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
20
totaal aantal AO-uitkeringen
460
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
66
personenauto's per km2
116
totaal aantal motorrijwielen
405
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
130
percentage gewassenbedrijven
68%
percentage veeteeltbedrijven
19%
percentage agrarische combinatiebedrijven
13%
aantal andere bedrijven
200 tot 500
percentage industrie en nijverheid
18%
percentage commerciŽle dienstverlening
57%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
25%

Gemeente-informatie Borsele

oppervlakte
19444 ha (14203 ha land / 5240 ha water)
bebouwing
niet stedelijk
aantal woningen (particulier)
8920
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (182.000),
meer info CBS
110.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
157
aantal inwoners
22320
percentage mannen
50,6%
percentage vrouwen
49,4%
percentage eenpersoonshuishoudens
25%
percentage gezinnen zonder kinderen
35%
percentage gezinnen met kinderen
41%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,6
percentage 0 tot 14 jaar
21%
percentage 15 tot 24 jaar
11%
percentage 25 tot 44 jaar
28%
percentage 45 tot 64 jaar
26%
percentage 65 en ouder
14%
percentage westerse allochtoon
5%
percentage niet-westerse allochtoon
2%
percentage herkomstgroep Marokko
0%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
0%
percentage herkomstgroep Turkije
0%
percentage overige niet-westerse allochtoon
1%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
10315
personenauto's per huishouden
1,1
personenauto's per km2
73
totaal aantal motorrijwielen
1075
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
270
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
20
totaal aantal AO-uitkeringen
1020
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
70
personenauto's per km2
73
totaal aantal motorrijwielen
1075
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
390
percentage gewassenbedrijven
70%
percentage veeteeltbedrijven
12%
percentage agrarische combinatiebedrijven
18%
aantal andere bedrijven
500 tot 1.000
percentage industrie en nijverheid
22%
percentage commerciŽle dienstverlening
53%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
25%DISCLAIMER
Door de op deze site geboden informatie te bekijken en/of de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

KB Estate-Ware - Software voor Makelaars - heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruikgemaakt van bronnen die zij betrouwbaar acht. KB Estate-Ware garandeert niet dat deze site altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud te allen tijde juist, volledig en actueel is. De inhoud en werking van deze site kan derhalve zonder nadere aankondiging door KB Estate-Ware worden gewijzigd. KB Estate-Ware kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website of eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KB Estate-Ware.