CBS Buurtinformatie

Bron: © 2005, Centraal Bureau voor de Statistiek / Topografische Dienst Kadaster
Powered by © 2001-2007 KB Estate-Ware - hoogwaardige software voor makelaars

 Straat/buurt/wijk/gemeente van 4454 AE    Nederlands gemiddelde

Straatinformatie 4454 AE

bebouwing
niet stedelijk
aantal woningen op postcode (particulier)
15
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (129.000),
meer info CBS
78.000
Bevolking
aantal inwoners op postcode
45
percentage mannen
55,6%
percentage vrouwen
44,4%
percentage eenpersoonshuishoudens
14%
percentage gezinnen zonder kinderen
29%
percentage gezinnen met kinderen
57%
gemiddelde huishoudensgrootte
3,4
percentage 0 tot 14 jaar
36%
percentage 15 tot 24 jaar
9%
percentage 25 tot 44 jaar
38%
percentage 45 tot 64 jaar
9%
percentage 65 en ouder
9%
percentage niet westerse allochtoon
< 5%
Financieel
gemiddeld fiscaal maandinkomen per persoon (€)
1700
percentage lage inkomens
44,4%

Buurtinformatie Borssele

oppervlakte
55 ha (55 ha land / 0 ha water)
bebouwing
niet stedelijk
aantal woningen (particulier)
470
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (144.000),
meer info CBS
87.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
2275
aantal inwoners
1260
percentage mannen
49,2%
percentage vrouwen
50,8%
percentage eenpersoonshuishoudens
23%
percentage gezinnen zonder kinderen
36%
percentage gezinnen met kinderen
41%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,8
percentage 0 tot 14 jaar
26%
percentage 15 tot 24 jaar
14%
percentage 25 tot 44 jaar
28%
percentage 45 tot 64 jaar
20%
percentage 65 en ouder
12%
percentage westerse allochtoon
5%
percentage niet-westerse allochtoon
1%
percentage herkomstgroep Marokko
onbekend %
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
onbekend %
percentage herkomstgroep Suriname
onbekend %
percentage herkomstgroep Turkije
onbekend %
percentage overige niet-westerse allochtoon
onbekend %
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
500
personenauto's per huishouden
1,1
personenauto's per km2
911
totaal aantal motorrijwielen
55
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
10
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
10
totaal aantal AO-uitkeringen
60
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
83
personenauto's per km2
911
totaal aantal motorrijwielen
55
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
5
percentage gewassenbedrijven
nihil %
percentage veeteeltbedrijven
nihil %
percentage agrarische combinatiebedrijven
nihil %
aantal andere bedrijven
20 tot 50
percentage industrie en nijverheid
nihil %
percentage commerciŽle dienstverlening
nihil %
percentage niet commerciŽle dienstverlening
nihil %

Wijkinformatie Wijk 00 Borsele-West

oppervlakte
5039 ha (5018 ha land / 21 ha water)
bebouwing
niet stedelijk
aantal woningen (particulier)
2585
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (168.000),
meer info CBS
102.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
125
aantal inwoners
6280
percentage mannen
50%
percentage vrouwen
50%
percentage eenpersoonshuishoudens
27%
percentage gezinnen zonder kinderen
34%
percentage gezinnen met kinderen
39%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,5
percentage 0 tot 14 jaar
21%
percentage 15 tot 24 jaar
11%
percentage 25 tot 44 jaar
28%
percentage 45 tot 64 jaar
24%
percentage 65 en ouder
16%
percentage westerse allochtoon
5%
percentage niet-westerse allochtoon
1%
percentage herkomstgroep Marokko
0%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
0%
percentage herkomstgroep Turkije
0%
percentage overige niet-westerse allochtoon
1%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
2945
personenauto's per huishouden
1,1
personenauto's per km2
59
totaal aantal motorrijwielen
340
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
70
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
20
totaal aantal AO-uitkeringen
270
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
68
personenauto's per km2
59
totaal aantal motorrijwielen
340
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
115
percentage gewassenbedrijven
70%
percentage veeteeltbedrijven
11%
percentage agrarische combinatiebedrijven
19%
aantal andere bedrijven
200 tot 500
percentage industrie en nijverheid
28%
percentage commerciŽle dienstverlening
49%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
23%

Gemeente-informatie Borsele

oppervlakte
19444 ha (14203 ha land / 5240 ha water)
bebouwing
niet stedelijk
aantal woningen (particulier)
8920
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (182.000),
meer info CBS
110.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
157
aantal inwoners
22320
percentage mannen
50,6%
percentage vrouwen
49,4%
percentage eenpersoonshuishoudens
25%
percentage gezinnen zonder kinderen
35%
percentage gezinnen met kinderen
41%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,6
percentage 0 tot 14 jaar
21%
percentage 15 tot 24 jaar
11%
percentage 25 tot 44 jaar
28%
percentage 45 tot 64 jaar
26%
percentage 65 en ouder
14%
percentage westerse allochtoon
5%
percentage niet-westerse allochtoon
2%
percentage herkomstgroep Marokko
0%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
0%
percentage herkomstgroep Turkije
0%
percentage overige niet-westerse allochtoon
1%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
10315
personenauto's per huishouden
1,1
personenauto's per km2
73
totaal aantal motorrijwielen
1075
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
270
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
20
totaal aantal AO-uitkeringen
1020
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
70
personenauto's per km2
73
totaal aantal motorrijwielen
1075
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
390
percentage gewassenbedrijven
70%
percentage veeteeltbedrijven
12%
percentage agrarische combinatiebedrijven
18%
aantal andere bedrijven
500 tot 1.000
percentage industrie en nijverheid
22%
percentage commerciŽle dienstverlening
53%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
25%DISCLAIMER
Door de op deze site geboden informatie te bekijken en/of de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

KB Estate-Ware - Software voor Makelaars - heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruikgemaakt van bronnen die zij betrouwbaar acht. KB Estate-Ware garandeert niet dat deze site altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud te allen tijde juist, volledig en actueel is. De inhoud en werking van deze site kan derhalve zonder nadere aankondiging door KB Estate-Ware worden gewijzigd. KB Estate-Ware kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website of eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KB Estate-Ware.