CBS Buurtinformatie

Bron: © 2005, Centraal Bureau voor de Statistiek / Topografische Dienst Kadaster
Powered by © 2001-2007 KB Estate-Ware - hoogwaardige software voor makelaars

 Straat/buurt/wijk/gemeente van 4461 BH    Nederlands gemiddelde

Straatinformatie 4461 BH

bebouwing
sterk stedelijk
aantal woningen op postcode (particulier)
90
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (241.000),
meer info CBS
146.000
Bevolking
aantal inwoners op postcode
115
percentage mannen
39,1%
percentage vrouwen
60,9%
percentage eenpersoonshuishoudens
55%
percentage gezinnen zonder kinderen
40%
percentage gezinnen met kinderen
5%
gemiddelde huishoudensgrootte
1,5
percentage 0 tot 14 jaar
1%
percentage 15 tot 24 jaar
9%
percentage 25 tot 44 jaar
11%
percentage 45 tot 64 jaar
29%
percentage 65 en ouder
50%
percentage niet westerse allochtoon
< 5%
Financieel
gemiddeld fiscaal maandinkomen per persoon (€)
1900
percentage lage inkomens
39,8%
percentage hoge inkomens
15,9%
percentage met uitkering
13,3%

Buurtinformatie Goes-Centrum

oppervlakte
52 ha (47 ha land / 4 ha water)
bebouwing
sterk stedelijk
aantal woningen (particulier)
1160
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (168.000),
meer info CBS
102.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
4118
aantal inwoners
1940
percentage mannen
49,2%
percentage vrouwen
50,8%
percentage eenpersoonshuishoudens
61%
percentage gezinnen zonder kinderen
26%
percentage gezinnen met kinderen
13%
gemiddelde huishoudensgrootte
1,6
percentage 0 tot 14 jaar
8%
percentage 15 tot 24 jaar
17%
percentage 25 tot 44 jaar
35%
percentage 45 tot 64 jaar
23%
percentage 65 en ouder
18%
percentage westerse allochtoon
10%
percentage niet-westerse allochtoon
6%
percentage herkomstgroep Marokko
0%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
1%
percentage herkomstgroep Turkije
0%
percentage overige niet-westerse allochtoon
5%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
825
personenauto's per huishouden
0,6
personenauto's per km2
1751
totaal aantal motorrijwielen
45
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
50
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
32
totaal aantal AO-uitkeringen
220
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
153
personenauto's per km2
1751
totaal aantal motorrijwielen
45
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
0
percentage gewassenbedrijven
nihil %
percentage veeteeltbedrijven
nihil %
percentage agrarische combinatiebedrijven
nihil %
aantal andere bedrijven
200 tot 500
percentage industrie en nijverheid
5%
percentage commerciŽle dienstverlening
81%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
15%

Wijkinformatie Wijk 01 Goes

oppervlakte
1222 ha (1152 ha land / 70 ha water)
bebouwing
matig stedelijk
aantal woningen (particulier)
11930
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (178.000),
meer info CBS
108.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
2330
aantal inwoners
26840
percentage mannen
47,8%
percentage vrouwen
52,2%
percentage eenpersoonshuishoudens
37%
percentage gezinnen zonder kinderen
31%
percentage gezinnen met kinderen
32%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,2
percentage 0 tot 14 jaar
17%
percentage 15 tot 24 jaar
12%
percentage 25 tot 44 jaar
28%
percentage 45 tot 64 jaar
26%
percentage 65 en ouder
18%
percentage westerse allochtoon
8%
percentage niet-westerse allochtoon
7%
percentage herkomstgroep Marokko
1%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
2%
percentage herkomstgroep Turkije
1%
percentage overige niet-westerse allochtoon
3%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
10975
personenauto's per huishouden
0,9
personenauto's per km2
953
totaal aantal motorrijwielen
690
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
490
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
28
totaal aantal AO-uitkeringen
1560
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
88
personenauto's per km2
953
totaal aantal motorrijwielen
690
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
20
percentage gewassenbedrijven
68%
percentage veeteeltbedrijven
23%
percentage agrarische combinatiebedrijven
9%
aantal andere bedrijven
1.000 tot 2.000
percentage industrie en nijverheid
12%
percentage commerciŽle dienstverlening
65%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
22%

Gemeente-informatie Goes

oppervlakte
10204 ha (9284 ha land / 920 ha water)
bebouwing
matig stedelijk
aantal woningen (particulier)
15810
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (186.000),
meer info CBS
113.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
394
aantal inwoners
36590
percentage mannen
48,5%
percentage vrouwen
51,5%
percentage eenpersoonshuishoudens
34%
percentage gezinnen zonder kinderen
33%
percentage gezinnen met kinderen
34%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,3
percentage 0 tot 14 jaar
18%
percentage 15 tot 24 jaar
11%
percentage 25 tot 44 jaar
28%
percentage 45 tot 64 jaar
26%
percentage 65 en ouder
17%
percentage westerse allochtoon
7%
percentage niet-westerse allochtoon
6%
percentage herkomstgroep Marokko
1%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
1%
percentage herkomstgroep Turkije
0%
percentage overige niet-westerse allochtoon
3%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
16020
personenauto's per huishouden
1
personenauto's per km2
173
totaal aantal motorrijwielen
1095
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
630
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
27
totaal aantal AO-uitkeringen
2090
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
88
personenauto's per km2
173
totaal aantal motorrijwielen
1095
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
140
percentage gewassenbedrijven
74%
percentage veeteeltbedrijven
14%
percentage agrarische combinatiebedrijven
11%
aantal andere bedrijven
1.000 tot 2.000
percentage industrie en nijverheid
14%
percentage commerciŽle dienstverlening
63%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
23%DISCLAIMER
Door de op deze site geboden informatie te bekijken en/of de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

KB Estate-Ware - Software voor Makelaars - heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruikgemaakt van bronnen die zij betrouwbaar acht. KB Estate-Ware garandeert niet dat deze site altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud te allen tijde juist, volledig en actueel is. De inhoud en werking van deze site kan derhalve zonder nadere aankondiging door KB Estate-Ware worden gewijzigd. KB Estate-Ware kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website of eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KB Estate-Ware.