CBS Buurtinformatie

Bron: © 2005, Centraal Bureau voor de Statistiek / Topografische Dienst Kadaster
Powered by © 2001-2007 KB Estate-Ware - hoogwaardige software voor makelaars

 Straat/buurt/wijk/gemeente van 4461 NW    Nederlands gemiddelde

Straatinformatie 4461 NW

bebouwing
sterk stedelijk
aantal woningen op postcode (particulier)
20
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (162.000),
meer info CBS
98.000
Bevolking
aantal inwoners op postcode
40
percentage mannen
37,5%
percentage vrouwen
62,5%
percentage eenpersoonshuishoudens
38%
percentage gezinnen zonder kinderen
29%
percentage gezinnen met kinderen
33%
gemiddelde huishoudensgrootte
2
percentage 0 tot 14 jaar
17%
percentage 15 tot 24 jaar
7%
percentage 25 tot 44 jaar
19%
percentage 45 tot 64 jaar
33%
percentage 65 en ouder
24%
percentage niet westerse allochtoon
< 5%
Financieel
gemiddeld fiscaal maandinkomen per persoon (€)
2100
percentage lage inkomens
41,4%

Buurtinformatie Goes-Oost

oppervlakte
129 ha (129 ha land / 0 ha water)
bebouwing
sterk stedelijk
aantal woningen (particulier)
2830
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (160.000),
meer info CBS
97.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
4764
aantal inwoners
6130
percentage mannen
45%
percentage vrouwen
55%
percentage eenpersoonshuishoudens
42%
percentage gezinnen zonder kinderen
32%
percentage gezinnen met kinderen
26%
gemiddelde huishoudensgrootte
2
percentage 0 tot 14 jaar
14%
percentage 15 tot 24 jaar
10%
percentage 25 tot 44 jaar
23%
percentage 45 tot 64 jaar
23%
percentage 65 en ouder
30%
percentage westerse allochtoon
6%
percentage niet-westerse allochtoon
4%
percentage herkomstgroep Marokko
0%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
1%
percentage herkomstgroep Turkije
0%
percentage overige niet-westerse allochtoon
2%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
2335
personenauto's per huishouden
0,8
personenauto's per km2
1812
totaal aantal motorrijwielen
130
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
100
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
29
totaal aantal AO-uitkeringen
330
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
95
personenauto's per km2
1812
totaal aantal motorrijwielen
130
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
5
percentage gewassenbedrijven
nihil %
percentage veeteeltbedrijven
nihil %
percentage agrarische combinatiebedrijven
nihil %
aantal andere bedrijven
100 tot 200
percentage industrie en nijverheid
11%
percentage commerciŽle dienstverlening
56%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
34%

Wijkinformatie Wijk 01 Goes

oppervlakte
1222 ha (1152 ha land / 70 ha water)
bebouwing
matig stedelijk
aantal woningen (particulier)
11930
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (178.000),
meer info CBS
108.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
2330
aantal inwoners
26840
percentage mannen
47,8%
percentage vrouwen
52,2%
percentage eenpersoonshuishoudens
37%
percentage gezinnen zonder kinderen
31%
percentage gezinnen met kinderen
32%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,2
percentage 0 tot 14 jaar
17%
percentage 15 tot 24 jaar
12%
percentage 25 tot 44 jaar
28%
percentage 45 tot 64 jaar
26%
percentage 65 en ouder
18%
percentage westerse allochtoon
8%
percentage niet-westerse allochtoon
7%
percentage herkomstgroep Marokko
1%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
2%
percentage herkomstgroep Turkije
1%
percentage overige niet-westerse allochtoon
3%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
10975
personenauto's per huishouden
0,9
personenauto's per km2
953
totaal aantal motorrijwielen
690
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
490
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
28
totaal aantal AO-uitkeringen
1560
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
88
personenauto's per km2
953
totaal aantal motorrijwielen
690
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
20
percentage gewassenbedrijven
68%
percentage veeteeltbedrijven
23%
percentage agrarische combinatiebedrijven
9%
aantal andere bedrijven
1.000 tot 2.000
percentage industrie en nijverheid
12%
percentage commerciŽle dienstverlening
65%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
22%

Gemeente-informatie Goes

oppervlakte
10204 ha (9284 ha land / 920 ha water)
bebouwing
matig stedelijk
aantal woningen (particulier)
15810
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (186.000),
meer info CBS
113.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
394
aantal inwoners
36590
percentage mannen
48,5%
percentage vrouwen
51,5%
percentage eenpersoonshuishoudens
34%
percentage gezinnen zonder kinderen
33%
percentage gezinnen met kinderen
34%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,3
percentage 0 tot 14 jaar
18%
percentage 15 tot 24 jaar
11%
percentage 25 tot 44 jaar
28%
percentage 45 tot 64 jaar
26%
percentage 65 en ouder
17%
percentage westerse allochtoon
7%
percentage niet-westerse allochtoon
6%
percentage herkomstgroep Marokko
1%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
1%
percentage herkomstgroep Turkije
0%
percentage overige niet-westerse allochtoon
3%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
16020
personenauto's per huishouden
1
personenauto's per km2
173
totaal aantal motorrijwielen
1095
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
630
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
27
totaal aantal AO-uitkeringen
2090
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
88
personenauto's per km2
173
totaal aantal motorrijwielen
1095
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
140
percentage gewassenbedrijven
74%
percentage veeteeltbedrijven
14%
percentage agrarische combinatiebedrijven
11%
aantal andere bedrijven
1.000 tot 2.000
percentage industrie en nijverheid
14%
percentage commerciŽle dienstverlening
63%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
23%DISCLAIMER
Door de op deze site geboden informatie te bekijken en/of de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

KB Estate-Ware - Software voor Makelaars - heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruikgemaakt van bronnen die zij betrouwbaar acht. KB Estate-Ware garandeert niet dat deze site altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud te allen tijde juist, volledig en actueel is. De inhoud en werking van deze site kan derhalve zonder nadere aankondiging door KB Estate-Ware worden gewijzigd. KB Estate-Ware kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website of eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KB Estate-Ware.