CBS Buurtinformatie

Bron: © 2005, Centraal Bureau voor de Statistiek / Topografische Dienst Kadaster
Powered by © 2001-2007 KB Estate-Ware - hoogwaardige software voor makelaars

 Straat/buurt/wijk/gemeente van 4465 AT    Nederlands gemiddelde

Straatinformatie 4465 AT

bebouwing
niet stedelijk
aantal woningen op postcode (particulier)
5
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (597.000),
meer info CBS
362.000
Bevolking
aantal inwoners op postcode
15
percentage mannen
66,7%
percentage vrouwen
33,3%
percentage eenpersoonshuishoudens
17%
percentage gezinnen zonder kinderen
50%
percentage gezinnen met kinderen
33%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,7
percentage 0 tot 14 jaar
25%
percentage 15 tot 24 jaar
6%
percentage 25 tot 44 jaar
6%
percentage 45 tot 64 jaar
56%
percentage 65 en ouder
6%
percentage niet westerse allochtoon
10% - < 20%
Financieel

Buurtinformatie Goese Meer

oppervlakte
190 ha (141 ha land / 49 ha water)
bebouwing
niet stedelijk
aantal woningen (particulier)
395
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (619.000),
meer info CBS
375.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
768
aantal inwoners
1080
percentage mannen
49,5%
percentage vrouwen
50,5%
percentage eenpersoonshuishoudens
9%
percentage gezinnen zonder kinderen
47%
percentage gezinnen met kinderen
44%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,8
percentage 0 tot 14 jaar
20%
percentage 15 tot 24 jaar
11%
percentage 25 tot 44 jaar
17%
percentage 45 tot 64 jaar
42%
percentage 65 en ouder
10%
percentage westerse allochtoon
10%
percentage niet-westerse allochtoon
2%
percentage herkomstgroep Marokko
onbekend %
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
1%
percentage herkomstgroep Suriname
0%
percentage herkomstgroep Turkije
onbekend %
percentage overige niet-westerse allochtoon
1%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
550
personenauto's per huishouden
1,3
personenauto's per km2
389
totaal aantal motorrijwielen
30
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
10
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
10
totaal aantal AO-uitkeringen
40
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
50
personenauto's per km2
389
totaal aantal motorrijwielen
30
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
0
percentage gewassenbedrijven
nihil %
percentage veeteeltbedrijven
nihil %
percentage agrarische combinatiebedrijven
nihil %
aantal andere bedrijven
50 tot 100
percentage industrie en nijverheid
9%
percentage commerciŽle dienstverlening
63%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
28%

Wijkinformatie Wijk 01 Goes

oppervlakte
1222 ha (1152 ha land / 70 ha water)
bebouwing
matig stedelijk
aantal woningen (particulier)
11930
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (178.000),
meer info CBS
108.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
2330
aantal inwoners
26840
percentage mannen
47,8%
percentage vrouwen
52,2%
percentage eenpersoonshuishoudens
37%
percentage gezinnen zonder kinderen
31%
percentage gezinnen met kinderen
32%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,2
percentage 0 tot 14 jaar
17%
percentage 15 tot 24 jaar
12%
percentage 25 tot 44 jaar
28%
percentage 45 tot 64 jaar
26%
percentage 65 en ouder
18%
percentage westerse allochtoon
8%
percentage niet-westerse allochtoon
7%
percentage herkomstgroep Marokko
1%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
2%
percentage herkomstgroep Turkije
1%
percentage overige niet-westerse allochtoon
3%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
10975
personenauto's per huishouden
0,9
personenauto's per km2
953
totaal aantal motorrijwielen
690
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
490
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
28
totaal aantal AO-uitkeringen
1560
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
88
personenauto's per km2
953
totaal aantal motorrijwielen
690
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
20
percentage gewassenbedrijven
68%
percentage veeteeltbedrijven
23%
percentage agrarische combinatiebedrijven
9%
aantal andere bedrijven
1.000 tot 2.000
percentage industrie en nijverheid
12%
percentage commerciŽle dienstverlening
65%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
22%

Gemeente-informatie Goes

oppervlakte
10204 ha (9284 ha land / 920 ha water)
bebouwing
matig stedelijk
aantal woningen (particulier)
15810
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (186.000),
meer info CBS
113.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
394
aantal inwoners
36590
percentage mannen
48,5%
percentage vrouwen
51,5%
percentage eenpersoonshuishoudens
34%
percentage gezinnen zonder kinderen
33%
percentage gezinnen met kinderen
34%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,3
percentage 0 tot 14 jaar
18%
percentage 15 tot 24 jaar
11%
percentage 25 tot 44 jaar
28%
percentage 45 tot 64 jaar
26%
percentage 65 en ouder
17%
percentage westerse allochtoon
7%
percentage niet-westerse allochtoon
6%
percentage herkomstgroep Marokko
1%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
1%
percentage herkomstgroep Turkije
0%
percentage overige niet-westerse allochtoon
3%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
16020
personenauto's per huishouden
1
personenauto's per km2
173
totaal aantal motorrijwielen
1095
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
630
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
27
totaal aantal AO-uitkeringen
2090
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
88
personenauto's per km2
173
totaal aantal motorrijwielen
1095
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
140
percentage gewassenbedrijven
74%
percentage veeteeltbedrijven
14%
percentage agrarische combinatiebedrijven
11%
aantal andere bedrijven
1.000 tot 2.000
percentage industrie en nijverheid
14%
percentage commerciŽle dienstverlening
63%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
23%DISCLAIMER
Door de op deze site geboden informatie te bekijken en/of de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

KB Estate-Ware - Software voor Makelaars - heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruikgemaakt van bronnen die zij betrouwbaar acht. KB Estate-Ware garandeert niet dat deze site altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud te allen tijde juist, volledig en actueel is. De inhoud en werking van deze site kan derhalve zonder nadere aankondiging door KB Estate-Ware worden gewijzigd. KB Estate-Ware kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website of eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KB Estate-Ware.