CBS Buurtinformatie

Bron: © 2005, Centraal Bureau voor de Statistiek / Topografische Dienst Kadaster
Powered by © 2001-2007 KB Estate-Ware - hoogwaardige software voor makelaars

 Straat/buurt/wijk/gemeente van 4481 DB    Nederlands gemiddelde

Straatinformatie 4481 DB

bebouwing
weinig stedelijk
aantal woningen op postcode (particulier)
25
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (365.000),
meer info CBS
221.000
Bevolking
aantal inwoners op postcode
60
percentage mannen
58,3%
percentage vrouwen
41,7%
percentage eenpersoonshuishoudens
9%
percentage gezinnen zonder kinderen
52%
percentage gezinnen met kinderen
39%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,7
percentage 0 tot 14 jaar
16%
percentage 15 tot 24 jaar
11%
percentage 25 tot 44 jaar
13%
percentage 45 tot 64 jaar
46%
percentage 65 en ouder
14%
percentage niet westerse allochtoon
5% - < 10%
Financieel
gemiddeld fiscaal maandinkomen per persoon (€)
2400
percentage lage inkomens
32,6%
percentage hoge inkomens
41,3%

Buurtinformatie Oostmolenpark

oppervlakte
79 ha (78 ha land / 1 ha water)
bebouwing
weinig stedelijk
aantal woningen (particulier)
410
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (262.000),
meer info CBS
159.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
1712
aantal inwoners
1340
percentage mannen
52,2%
percentage vrouwen
47,8%
percentage eenpersoonshuishoudens
8%
percentage gezinnen zonder kinderen
35%
percentage gezinnen met kinderen
57%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,9
percentage 0 tot 14 jaar
21%
percentage 15 tot 24 jaar
10%
percentage 25 tot 44 jaar
29%
percentage 45 tot 64 jaar
33%
percentage 65 en ouder
6%
percentage westerse allochtoon
6%
percentage niet-westerse allochtoon
3%
percentage herkomstgroep Marokko
0%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
1%
percentage herkomstgroep Turkije
0%
percentage overige niet-westerse allochtoon
1%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
475
personenauto's per huishouden
1,1
personenauto's per km2
609
totaal aantal motorrijwielen
30
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
20
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
20
totaal aantal AO-uitkeringen
130
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
134
personenauto's per km2
609
totaal aantal motorrijwielen
30
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
0
percentage gewassenbedrijven
nihil %
percentage veeteeltbedrijven
nihil %
percentage agrarische combinatiebedrijven
nihil %
aantal andere bedrijven
20 tot 50
percentage industrie en nijverheid
nihil %
percentage commerciŽle dienstverlening
nihil %
percentage niet commerciŽle dienstverlening
nihil %

Wijkinformatie Wijk 03 Kloetinge

oppervlakte
830 ha (826 ha land / 4 ha water)
bebouwing
weinig stedelijk
aantal woningen (particulier)
1260
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (224.000),
meer info CBS
136.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
391
aantal inwoners
3230
percentage mannen
50,6%
percentage vrouwen
49,4%
percentage eenpersoonshuishoudens
23%
percentage gezinnen zonder kinderen
37%
percentage gezinnen met kinderen
40%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,5
percentage 0 tot 14 jaar
18%
percentage 15 tot 24 jaar
10%
percentage 25 tot 44 jaar
26%
percentage 45 tot 64 jaar
32%
percentage 65 en ouder
14%
percentage westerse allochtoon
6%
percentage niet-westerse allochtoon
2%
percentage herkomstgroep Marokko
0%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
0%
percentage herkomstgroep Turkije
0%
percentage overige niet-westerse allochtoon
1%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
1305
personenauto's per huishouden
1
personenauto's per km2
158
totaal aantal motorrijwielen
100
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
50
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
23
totaal aantal AO-uitkeringen
220
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
100
personenauto's per km2
158
totaal aantal motorrijwielen
100
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
20
percentage gewassenbedrijven
64%
percentage veeteeltbedrijven
18%
percentage agrarische combinatiebedrijven
18%
aantal andere bedrijven
50 tot 100
percentage industrie en nijverheid
13%
percentage commerciŽle dienstverlening
55%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
31%

Gemeente-informatie Goes

oppervlakte
10204 ha (9284 ha land / 920 ha water)
bebouwing
matig stedelijk
aantal woningen (particulier)
15810
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (186.000),
meer info CBS
113.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
394
aantal inwoners
36590
percentage mannen
48,5%
percentage vrouwen
51,5%
percentage eenpersoonshuishoudens
34%
percentage gezinnen zonder kinderen
33%
percentage gezinnen met kinderen
34%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,3
percentage 0 tot 14 jaar
18%
percentage 15 tot 24 jaar
11%
percentage 25 tot 44 jaar
28%
percentage 45 tot 64 jaar
26%
percentage 65 en ouder
17%
percentage westerse allochtoon
7%
percentage niet-westerse allochtoon
6%
percentage herkomstgroep Marokko
1%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
1%
percentage herkomstgroep Turkije
0%
percentage overige niet-westerse allochtoon
3%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
16020
personenauto's per huishouden
1
personenauto's per km2
173
totaal aantal motorrijwielen
1095
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
630
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
27
totaal aantal AO-uitkeringen
2090
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
88
personenauto's per km2
173
totaal aantal motorrijwielen
1095
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
140
percentage gewassenbedrijven
74%
percentage veeteeltbedrijven
14%
percentage agrarische combinatiebedrijven
11%
aantal andere bedrijven
1.000 tot 2.000
percentage industrie en nijverheid
14%
percentage commerciŽle dienstverlening
63%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
23%DISCLAIMER
Door de op deze site geboden informatie te bekijken en/of de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

KB Estate-Ware - Software voor Makelaars - heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruikgemaakt van bronnen die zij betrouwbaar acht. KB Estate-Ware garandeert niet dat deze site altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud te allen tijde juist, volledig en actueel is. De inhoud en werking van deze site kan derhalve zonder nadere aankondiging door KB Estate-Ware worden gewijzigd. KB Estate-Ware kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website of eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KB Estate-Ware.