CBS Buurtinformatie

Bron: © 2005, Centraal Bureau voor de Statistiek / Topografische Dienst Kadaster
Powered by © 2001-2007 KB Estate-Ware - hoogwaardige software voor makelaars

 Straat/buurt/wijk/gemeente van 4696 CC    Nederlands gemiddelde

Straatinformatie 4696 CC

bebouwing
niet stedelijk
aantal woningen op postcode (particulier)
15
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (104.000),
meer info CBS
63.000
Bevolking
aantal inwoners op postcode
35
percentage mannen
33,3%
percentage vrouwen
66,7%
percentage eenpersoonshuishoudens
36%
percentage gezinnen zonder kinderen
36%
percentage gezinnen met kinderen
29%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,4
percentage 0 tot 14 jaar
27%
percentage 15 tot 24 jaar
6%
percentage 25 tot 44 jaar
24%
percentage 45 tot 64 jaar
9%
percentage 65 en ouder
33%
percentage niet westerse allochtoon
< 5%
Financieel
gemiddeld fiscaal maandinkomen per persoon (€)
1500
percentage lage inkomens
57,1%

Buurtinformatie Stavenisse

oppervlakte
64 ha (61 ha land / 3 ha water)
bebouwing
niet stedelijk
aantal woningen (particulier)
560
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (139.000),
meer info CBS
84.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
2376
aantal inwoners
1440
percentage mannen
50,7%
percentage vrouwen
49,3%
percentage eenpersoonshuishoudens
27%
percentage gezinnen zonder kinderen
31%
percentage gezinnen met kinderen
42%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,7
percentage 0 tot 14 jaar
24%
percentage 15 tot 24 jaar
13%
percentage 25 tot 44 jaar
24%
percentage 45 tot 64 jaar
24%
percentage 65 en ouder
15%
percentage westerse allochtoon
2%
percentage niet-westerse allochtoon
1%
percentage herkomstgroep Marokko
0%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
onbekend %
percentage herkomstgroep Turkije
onbekend %
percentage overige niet-westerse allochtoon
1%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
530
personenauto's per huishouden
0,9
personenauto's per km2
866
totaal aantal motorrijwielen
40
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
20
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
20
totaal aantal AO-uitkeringen
60
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
65
personenauto's per km2
866
totaal aantal motorrijwielen
40
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
10
percentage gewassenbedrijven
91%
percentage veeteeltbedrijven
9%
percentage agrarische combinatiebedrijven
0%
aantal andere bedrijven
20 tot 50
percentage industrie en nijverheid
nihil %
percentage commerciŽle dienstverlening
nihil %
percentage niet commerciŽle dienstverlening
nihil %

Wijkinformatie Wijk 04 Stavenisse

oppervlakte
1150 ha (1143 ha land / 7 ha water)
bebouwing
niet stedelijk
aantal woningen (particulier)
600
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (140.000),
meer info CBS
85.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
142
aantal inwoners
1620
percentage mannen
50,9%
percentage vrouwen
49,1%
percentage eenpersoonshuishoudens
28%
percentage gezinnen zonder kinderen
32%
percentage gezinnen met kinderen
41%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,7
percentage 0 tot 14 jaar
24%
percentage 15 tot 24 jaar
12%
percentage 25 tot 44 jaar
24%
percentage 45 tot 64 jaar
25%
percentage 65 en ouder
15%
percentage westerse allochtoon
2%
percentage niet-westerse allochtoon
1%
percentage herkomstgroep Marokko
0%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
onbekend %
percentage herkomstgroep Turkije
onbekend %
percentage overige niet-westerse allochtoon
0%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
615
personenauto's per huishouden
1
personenauto's per km2
54
totaal aantal motorrijwielen
55
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
20
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
20
totaal aantal AO-uitkeringen
60
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
66
personenauto's per km2
54
totaal aantal motorrijwielen
55
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
30
percentage gewassenbedrijven
71%
percentage veeteeltbedrijven
14%
percentage agrarische combinatiebedrijven
14%
aantal andere bedrijven
50 tot 100
percentage industrie en nijverheid
20%
percentage commerciŽle dienstverlening
63%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
17%

Gemeente-informatie Tholen

oppervlakte
25451 ha (14781 ha land / 10670 ha water)
bebouwing
niet stedelijk
aantal woningen (particulier)
9455
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (168.000),
meer info CBS
102.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
165
aantal inwoners
24390
percentage mannen
50%
percentage vrouwen
50%
percentage eenpersoonshuishoudens
25%
percentage gezinnen zonder kinderen
32%
percentage gezinnen met kinderen
43%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,6
percentage 0 tot 14 jaar
22%
percentage 15 tot 24 jaar
12%
percentage 25 tot 44 jaar
28%
percentage 45 tot 64 jaar
24%
percentage 65 en ouder
14%
percentage westerse allochtoon
4%
percentage niet-westerse allochtoon
3%
percentage herkomstgroep Marokko
1%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
0%
percentage herkomstgroep Turkije
0%
percentage overige niet-westerse allochtoon
1%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
9995
personenauto's per huishouden
1
personenauto's per km2
68
totaal aantal motorrijwielen
835
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
450
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
29
totaal aantal AO-uitkeringen
1190
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
76
personenauto's per km2
68
totaal aantal motorrijwielen
835
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
330
percentage gewassenbedrijven
79%
percentage veeteeltbedrijven
10%
percentage agrarische combinatiebedrijven
11%
aantal andere bedrijven
500 tot 1.000
percentage industrie en nijverheid
25%
percentage commerciŽle dienstverlening
55%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
20%DISCLAIMER
Door de op deze site geboden informatie te bekijken en/of de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

KB Estate-Ware - Software voor Makelaars - heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruikgemaakt van bronnen die zij betrouwbaar acht. KB Estate-Ware garandeert niet dat deze site altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud te allen tijde juist, volledig en actueel is. De inhoud en werking van deze site kan derhalve zonder nadere aankondiging door KB Estate-Ware worden gewijzigd. KB Estate-Ware kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website of eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KB Estate-Ware.