CBS Buurtinformatie

Bron: © 2005, Centraal Bureau voor de Statistiek / Topografische Dienst Kadaster
Powered by © 2001-2007 KB Estate-Ware - hoogwaardige software voor makelaars

 Straat/buurt/wijk/gemeente van 8346 KH    Nederlands gemiddelde

Straatinformatie 8346 KH

bebouwing
niet stedelijk
aantal woningen op postcode (particulier)
5
Bevolking
aantal inwoners op postcode
45
percentage mannen
55,6%
percentage vrouwen
44,4%
percentage eenpersoonshuishoudens
45%
percentage gezinnen zonder kinderen
32%
percentage gezinnen met kinderen
23%
gemiddelde huishoudensgrootte
2
percentage 0 tot 14 jaar
16%
percentage 15 tot 24 jaar
7%
percentage 25 tot 44 jaar
23%
percentage 45 tot 64 jaar
30%
percentage 65 en ouder
25%
percentage niet westerse allochtoon
< 5%
Financieel
gemiddeld fiscaal maandinkomen per persoon (€)
1700
percentage lage inkomens
48,6%

Buurtinformatie Buitengebied Steenwijk Noord

oppervlakte
1791 ha (1791 ha land / 1 ha water)
bebouwing
niet stedelijk
aantal woningen (particulier)
185
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (337.000),
meer info CBS
204.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
30
aantal inwoners
540
percentage mannen
50%
percentage vrouwen
50%
percentage eenpersoonshuishoudens
29%
percentage gezinnen zonder kinderen
36%
percentage gezinnen met kinderen
35%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,4
percentage 0 tot 14 jaar
20%
percentage 15 tot 24 jaar
11%
percentage 25 tot 44 jaar
24%
percentage 45 tot 64 jaar
32%
percentage 65 en ouder
13%
percentage westerse allochtoon
2%
percentage niet-westerse allochtoon
1%
percentage herkomstgroep Marokko
onbekend %
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
onbekend %
percentage herkomstgroep Suriname
onbekend %
percentage herkomstgroep Turkije
onbekend %
percentage overige niet-westerse allochtoon
onbekend %
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
220
personenauto's per huishouden
1,1
personenauto's per km2
12
totaal aantal motorrijwielen
20
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
10
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
25
totaal aantal AO-uitkeringen
40
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
100
personenauto's per km2
12
totaal aantal motorrijwielen
20
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
15
percentage gewassenbedrijven
6%
percentage veeteeltbedrijven
94%
percentage agrarische combinatiebedrijven
0%
aantal andere bedrijven
20 tot 50
percentage industrie en nijverheid
nihil %
percentage commerciŽle dienstverlening
nihil %
percentage niet commerciŽle dienstverlening
nihil %

Wijkinformatie Wijk 00 Stad-Steenwijk

oppervlakte
8351 ha (8233 ha land / 118 ha water)
bebouwing
weinig stedelijk
aantal woningen (particulier)
10040
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (188.000),
meer info CBS
114.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
294
aantal inwoners
24170
percentage mannen
49,7%
percentage vrouwen
50,3%
percentage eenpersoonshuishoudens
31%
percentage gezinnen zonder kinderen
32%
percentage gezinnen met kinderen
36%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,3
percentage 0 tot 14 jaar
19%
percentage 15 tot 24 jaar
11%
percentage 25 tot 44 jaar
28%
percentage 45 tot 64 jaar
25%
percentage 65 en ouder
17%
percentage westerse allochtoon
5%
percentage niet-westerse allochtoon
4%
percentage herkomstgroep Marokko
0%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
0%
percentage herkomstgroep Turkije
1%
percentage overige niet-westerse allochtoon
2%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
9345
personenauto's per huishouden
0,9
personenauto's per km2
113
totaal aantal motorrijwielen
1010
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
480
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
31
totaal aantal AO-uitkeringen
1430
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
93
personenauto's per km2
113
totaal aantal motorrijwielen
1010
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
150
percentage gewassenbedrijven
9%
percentage veeteeltbedrijven
87%
percentage agrarische combinatiebedrijven
5%
aantal andere bedrijven
500 tot 1.000
percentage industrie en nijverheid
18%
percentage commerciŽle dienstverlening
62%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
20%

Gemeente-informatie Steenwijkerland

oppervlakte
32169 ha (29112 ha land / 3056 ha water)
bebouwing
weinig stedelijk
aantal woningen (particulier)
17630
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (200.000),
meer info CBS
121.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
147
aantal inwoners
42850
percentage mannen
50%
percentage vrouwen
50%
percentage eenpersoonshuishoudens
28%
percentage gezinnen zonder kinderen
34%
percentage gezinnen met kinderen
38%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,4
percentage 0 tot 14 jaar
19%
percentage 15 tot 24 jaar
11%
percentage 25 tot 44 jaar
27%
percentage 45 tot 64 jaar
26%
percentage 65 en ouder
16%
percentage westerse allochtoon
4%
percentage niet-westerse allochtoon
3%
percentage herkomstgroep Marokko
0%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
0%
percentage herkomstgroep Turkije
1%
percentage overige niet-westerse allochtoon
2%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
17505
personenauto's per huishouden
0,9
personenauto's per km2
60
totaal aantal motorrijwielen
1870
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
810
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
30
totaal aantal AO-uitkeringen
2530
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
92
personenauto's per km2
60
totaal aantal motorrijwielen
1870
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
510
percentage gewassenbedrijven
8%
percentage veeteeltbedrijven
86%
percentage agrarische combinatiebedrijven
6%
aantal andere bedrijven
1.000 tot 2.000
percentage industrie en nijverheid
22%
percentage commerciŽle dienstverlening
60%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
18%DISCLAIMER
Door de op deze site geboden informatie te bekijken en/of de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

KB Estate-Ware - Software voor Makelaars - heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruikgemaakt van bronnen die zij betrouwbaar acht. KB Estate-Ware garandeert niet dat deze site altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud te allen tijde juist, volledig en actueel is. De inhoud en werking van deze site kan derhalve zonder nadere aankondiging door KB Estate-Ware worden gewijzigd. KB Estate-Ware kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website of eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KB Estate-Ware.