CBS Buurtinformatie

Bron: © 2005, Centraal Bureau voor de Statistiek / Topografische Dienst Kadaster
Powered by © 2001-2007 KB Estate-Ware - hoogwaardige software voor makelaars

 Straat/buurt/wijk/gemeente van 8401 WR    Nederlands gemiddelde

Straatinformatie 8401 WR

bebouwing
weinig stedelijk
aantal woningen op postcode (particulier)
10
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (234.000),
meer info CBS
142.000
Bevolking
aantal inwoners op postcode
35
percentage mannen
50%
percentage vrouwen
50%
percentage eenpersoonshuishoudens
8%
percentage gezinnen zonder kinderen
33%
percentage gezinnen met kinderen
58%
gemiddelde huishoudensgrootte
3
percentage 0 tot 14 jaar
25%
percentage 15 tot 24 jaar
8%
percentage 25 tot 44 jaar
19%
percentage 45 tot 64 jaar
44%
percentage 65 en ouder
3%
percentage niet westerse allochtoon
< 5%
Financieel
gemiddeld fiscaal maandinkomen per persoon (€)
2100

Buurtinformatie Gorredijk

oppervlakte
478 ha (471 ha land / 6 ha water)
bebouwing
weinig stedelijk
aantal woningen (particulier)
2865
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (157.000),
meer info CBS
95.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
1370
aantal inwoners
6460
percentage mannen
49,1%
percentage vrouwen
50,9%
percentage eenpersoonshuishoudens
32%
percentage gezinnen zonder kinderen
35%
percentage gezinnen met kinderen
32%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,2
percentage 0 tot 14 jaar
17%
percentage 15 tot 24 jaar
11%
percentage 25 tot 44 jaar
28%
percentage 45 tot 64 jaar
26%
percentage 65 en ouder
18%
percentage westerse allochtoon
4%
percentage niet-westerse allochtoon
2%
percentage herkomstgroep Marokko
0%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
0%
percentage herkomstgroep Turkije
onbekend %
percentage overige niet-westerse allochtoon
2%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
2660
personenauto's per huishouden
0,9
personenauto's per km2
565
totaal aantal motorrijwielen
270
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
180
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
44
totaal aantal AO-uitkeringen
360
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
85
personenauto's per km2
565
totaal aantal motorrijwielen
270
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
5
percentage gewassenbedrijven
nihil %
percentage veeteeltbedrijven
nihil %
percentage agrarische combinatiebedrijven
nihil %
aantal andere bedrijven
200 tot 500
percentage industrie en nijverheid
25%
percentage commerciŽle dienstverlening
58%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
18%

Wijkinformatie Wijk 00 Gorredijk

oppervlakte
1271 ha (1261 ha land / 11 ha water)
bebouwing
weinig stedelijk
aantal woningen (particulier)
2985
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (162.000),
meer info CBS
98.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
538
aantal inwoners
6780
percentage mannen
49%
percentage vrouwen
51%
percentage eenpersoonshuishoudens
32%
percentage gezinnen zonder kinderen
35%
percentage gezinnen met kinderen
33%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,3
percentage 0 tot 14 jaar
17%
percentage 15 tot 24 jaar
11%
percentage 25 tot 44 jaar
28%
percentage 45 tot 64 jaar
26%
percentage 65 en ouder
18%
percentage westerse allochtoon
4%
percentage niet-westerse allochtoon
2%
percentage herkomstgroep Marokko
0%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
0%
percentage herkomstgroep Turkije
onbekend %
percentage overige niet-westerse allochtoon
2%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
2820
personenauto's per huishouden
0,9
personenauto's per km2
224
totaal aantal motorrijwielen
295
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
190
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
44
totaal aantal AO-uitkeringen
360
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
83
personenauto's per km2
224
totaal aantal motorrijwielen
295
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
25
percentage gewassenbedrijven
15%
percentage veeteeltbedrijven
85%
percentage agrarische combinatiebedrijven
0%
aantal andere bedrijven
200 tot 500
percentage industrie en nijverheid
24%
percentage commerciŽle dienstverlening
58%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
18%

Gemeente-informatie Opsterland

oppervlakte
22768 ha (22507 ha land / 261 ha water)
bebouwing
niet stedelijk
aantal woningen (particulier)
11480
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (193.000),
meer info CBS
117.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
131
aantal inwoners
29440
percentage mannen
50,1%
percentage vrouwen
49,9%
percentage eenpersoonshuishoudens
26%
percentage gezinnen zonder kinderen
34%
percentage gezinnen met kinderen
40%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,5
percentage 0 tot 14 jaar
20%
percentage 15 tot 24 jaar
11%
percentage 25 tot 44 jaar
28%
percentage 45 tot 64 jaar
27%
percentage 65 en ouder
14%
percentage westerse allochtoon
3%
percentage niet-westerse allochtoon
1%
percentage herkomstgroep Marokko
0%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
0%
percentage herkomstgroep Turkije
0%
percentage overige niet-westerse allochtoon
1%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
12840
personenauto's per huishouden
1,1
personenauto's per km2
57
totaal aantal motorrijwielen
1305
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
730
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
37
totaal aantal AO-uitkeringen
1700
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
88
personenauto's per km2
57
totaal aantal motorrijwielen
1305
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
435
percentage gewassenbedrijven
3%
percentage veeteeltbedrijven
95%
percentage agrarische combinatiebedrijven
2%
aantal andere bedrijven
1.000 tot 2.000
percentage industrie en nijverheid
25%
percentage commerciŽle dienstverlening
54%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
22%DISCLAIMER
Door de op deze site geboden informatie te bekijken en/of de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

KB Estate-Ware - Software voor Makelaars - heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruikgemaakt van bronnen die zij betrouwbaar acht. KB Estate-Ware garandeert niet dat deze site altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud te allen tijde juist, volledig en actueel is. De inhoud en werking van deze site kan derhalve zonder nadere aankondiging door KB Estate-Ware worden gewijzigd. KB Estate-Ware kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website of eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KB Estate-Ware.