CBS Buurtinformatie

Bron: © 2005, Centraal Bureau voor de Statistiek / Topografische Dienst Kadaster
Powered by © 2001-2007 KB Estate-Ware - hoogwaardige software voor makelaars

 Straat/buurt/wijk/gemeente van 8407 EG    Nederlands gemiddelde

Straatinformatie 8407 EG

bebouwing
niet stedelijk
aantal woningen op postcode (particulier)
20
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (285.000),
meer info CBS
173.000
Bevolking
aantal inwoners op postcode
60
percentage mannen
58,3%
percentage vrouwen
41,7%
percentage eenpersoonshuishoudens
5%
percentage gezinnen zonder kinderen
32%
percentage gezinnen met kinderen
63%
gemiddelde huishoudensgrootte
3
percentage 0 tot 14 jaar
21%
percentage 15 tot 24 jaar
14%
percentage 25 tot 44 jaar
31%
percentage 45 tot 64 jaar
28%
percentage 65 en ouder
7%
percentage niet westerse allochtoon
< 5%
Financieel
gemiddeld fiscaal maandinkomen per persoon (€)
2300
percentage lage inkomens
38,9%
percentage hoge inkomens
33,3%

Wijkinformatie Wijk 02 Terwispel

oppervlakte
3610 ha (3533 ha land / 77 ha water)
bebouwing
niet stedelijk
aantal woningen (particulier)
990
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (203.000),
meer info CBS
123.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
77
aantal inwoners
2700
percentage mannen
53%
percentage vrouwen
47%
percentage eenpersoonshuishoudens
22%
percentage gezinnen zonder kinderen
29%
percentage gezinnen met kinderen
48%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,7
percentage 0 tot 14 jaar
24%
percentage 15 tot 24 jaar
11%
percentage 25 tot 44 jaar
31%
percentage 45 tot 64 jaar
25%
percentage 65 en ouder
10%
percentage westerse allochtoon
3%
percentage niet-westerse allochtoon
1%
percentage herkomstgroep Marokko
onbekend %
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
0%
percentage herkomstgroep Turkije
0%
percentage overige niet-westerse allochtoon
1%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
1165
personenauto's per huishouden
1,1
personenauto's per km2
33
totaal aantal motorrijwielen
150
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
60
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
35
totaal aantal AO-uitkeringen
140
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
76
personenauto's per km2
33
totaal aantal motorrijwielen
150
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
65
percentage gewassenbedrijven
0%
percentage veeteeltbedrijven
100%
percentage agrarische combinatiebedrijven
0%
aantal andere bedrijven
100 tot 200
percentage industrie en nijverheid
27%
percentage commerciŽle dienstverlening
51%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
23%

Gemeente-informatie Opsterland

oppervlakte
22768 ha (22507 ha land / 261 ha water)
bebouwing
niet stedelijk
aantal woningen (particulier)
11480
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (193.000),
meer info CBS
117.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
131
aantal inwoners
29440
percentage mannen
50,1%
percentage vrouwen
49,9%
percentage eenpersoonshuishoudens
26%
percentage gezinnen zonder kinderen
34%
percentage gezinnen met kinderen
40%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,5
percentage 0 tot 14 jaar
20%
percentage 15 tot 24 jaar
11%
percentage 25 tot 44 jaar
28%
percentage 45 tot 64 jaar
27%
percentage 65 en ouder
14%
percentage westerse allochtoon
3%
percentage niet-westerse allochtoon
1%
percentage herkomstgroep Marokko
0%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
0%
percentage herkomstgroep Turkije
0%
percentage overige niet-westerse allochtoon
1%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
12840
personenauto's per huishouden
1,1
personenauto's per km2
57
totaal aantal motorrijwielen
1305
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
730
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
37
totaal aantal AO-uitkeringen
1700
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
88
personenauto's per km2
57
totaal aantal motorrijwielen
1305
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
435
percentage gewassenbedrijven
3%
percentage veeteeltbedrijven
95%
percentage agrarische combinatiebedrijven
2%
aantal andere bedrijven
1.000 tot 2.000
percentage industrie en nijverheid
25%
percentage commerciŽle dienstverlening
54%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
22%DISCLAIMER
Door de op deze site geboden informatie te bekijken en/of de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

KB Estate-Ware - Software voor Makelaars - heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruikgemaakt van bronnen die zij betrouwbaar acht. KB Estate-Ware garandeert niet dat deze site altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud te allen tijde juist, volledig en actueel is. De inhoud en werking van deze site kan derhalve zonder nadere aankondiging door KB Estate-Ware worden gewijzigd. KB Estate-Ware kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website of eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KB Estate-Ware.