CBS Buurtinformatie

Bron: © 2005, Centraal Bureau voor de Statistiek / Topografische Dienst Kadaster
Powered by © 2001-2007 KB Estate-Ware - hoogwaardige software voor makelaars

 Straat/buurt/wijk/gemeente van 9076 EG    Nederlands gemiddelde

Straatinformatie 9076 EG

bebouwing
niet stedelijk
aantal woningen op postcode (particulier)
15
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (102.000),
meer info CBS
62.000
Bevolking
aantal inwoners op postcode
50
percentage mannen
55,6%
percentage vrouwen
44,4%
percentage eenpersoonshuishoudens
0%
percentage gezinnen zonder kinderen
43%
percentage gezinnen met kinderen
57%
gemiddelde huishoudensgrootte
3,4
percentage 0 tot 14 jaar
31%
percentage 15 tot 24 jaar
17%
percentage 25 tot 44 jaar
35%
percentage 45 tot 64 jaar
17%
percentage 65 en ouder
0%
percentage niet westerse allochtoon
5% - < 10%
Financieel
gemiddeld fiscaal maandinkomen per persoon (€)
1400
percentage lage inkomens
43,3%

Buurtinformatie Sint Annaparochie

oppervlakte
144 ha (143 ha land / 1 ha water)
bebouwing
niet stedelijk
aantal woningen (particulier)
1685
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (153.000),
meer info CBS
93.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
2793
aantal inwoners
3990
percentage mannen
48,9%
percentage vrouwen
51,1%
percentage eenpersoonshuishoudens
30%
percentage gezinnen zonder kinderen
34%
percentage gezinnen met kinderen
36%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,4
percentage 0 tot 14 jaar
19%
percentage 15 tot 24 jaar
11%
percentage 25 tot 44 jaar
26%
percentage 45 tot 64 jaar
26%
percentage 65 en ouder
19%
percentage westerse allochtoon
3%
percentage niet-westerse allochtoon
2%
percentage herkomstgroep Marokko
0%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
0%
percentage herkomstgroep Turkije
onbekend %
percentage overige niet-westerse allochtoon
1%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
1560
personenauto's per huishouden
0,9
personenauto's per km2
1091
totaal aantal motorrijwielen
140
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
80
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
32
totaal aantal AO-uitkeringen
190
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
75
personenauto's per km2
1091
totaal aantal motorrijwielen
140
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
5
percentage gewassenbedrijven
nihil %
percentage veeteeltbedrijven
nihil %
percentage agrarische combinatiebedrijven
nihil %
aantal andere bedrijven
100 tot 200
percentage industrie en nijverheid
18%
percentage commerciŽle dienstverlening
57%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
25%

Wijkinformatie Wijk 00 West

oppervlakte
5289 ha (5244 ha land / 44 ha water)
bebouwing
niet stedelijk
aantal woningen (particulier)
2980
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (147.000),
meer info CBS
89.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
140
aantal inwoners
7360
percentage mannen
50,8%
percentage vrouwen
49,2%
percentage eenpersoonshuishoudens
31%
percentage gezinnen zonder kinderen
31%
percentage gezinnen met kinderen
38%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,4
percentage 0 tot 14 jaar
20%
percentage 15 tot 24 jaar
11%
percentage 25 tot 44 jaar
27%
percentage 45 tot 64 jaar
26%
percentage 65 en ouder
15%
percentage westerse allochtoon
5%
percentage niet-westerse allochtoon
5%
percentage herkomstgroep Marokko
0%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
0%
percentage herkomstgroep Turkije
0%
percentage overige niet-westerse allochtoon
4%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
2855
personenauto's per huishouden
0,9
personenauto's per km2
54
totaal aantal motorrijwielen
315
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
160
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
35
totaal aantal AO-uitkeringen
410
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
87
personenauto's per km2
54
totaal aantal motorrijwielen
315
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
80
percentage gewassenbedrijven
65%
percentage veeteeltbedrijven
34%
percentage agrarische combinatiebedrijven
1%
aantal andere bedrijven
200 tot 500
percentage industrie en nijverheid
25%
percentage commerciŽle dienstverlening
58%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
18%

Gemeente-informatie het Bildt

oppervlakte
11651 ha (9228 ha land / 2422 ha water)
bebouwing
niet stedelijk
aantal woningen (particulier)
4460
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (142.000),
meer info CBS
86.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
119
aantal inwoners
10950
percentage mannen
51,2%
percentage vrouwen
48,8%
percentage eenpersoonshuishoudens
30%
percentage gezinnen zonder kinderen
31%
percentage gezinnen met kinderen
39%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,4
percentage 0 tot 14 jaar
20%
percentage 15 tot 24 jaar
11%
percentage 25 tot 44 jaar
28%
percentage 45 tot 64 jaar
26%
percentage 65 en ouder
14%
percentage westerse allochtoon
5%
percentage niet-westerse allochtoon
3%
percentage herkomstgroep Marokko
0%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
0%
percentage herkomstgroep Turkije
0%
percentage overige niet-westerse allochtoon
3%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
4345
personenauto's per huishouden
0,9
personenauto's per km2
47
totaal aantal motorrijwielen
490
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
270
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
38
totaal aantal AO-uitkeringen
630
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
88
personenauto's per km2
47
totaal aantal motorrijwielen
490
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
155
percentage gewassenbedrijven
61%
percentage veeteeltbedrijven
37%
percentage agrarische combinatiebedrijven
3%
aantal andere bedrijven
200 tot 500
percentage industrie en nijverheid
25%
percentage commerciŽle dienstverlening
57%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
18%DISCLAIMER
Door de op deze site geboden informatie te bekijken en/of de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

KB Estate-Ware - Software voor Makelaars - heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruikgemaakt van bronnen die zij betrouwbaar acht. KB Estate-Ware garandeert niet dat deze site altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud te allen tijde juist, volledig en actueel is. De inhoud en werking van deze site kan derhalve zonder nadere aankondiging door KB Estate-Ware worden gewijzigd. KB Estate-Ware kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website of eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KB Estate-Ware.