CBS Buurtinformatie

Bron: © 2005, Centraal Bureau voor de Statistiek / Topografische Dienst Kadaster
Powered by © 2001-2007 KB Estate-Ware - hoogwaardige software voor makelaars

 Straat/buurt/wijk/gemeente van 9206 BL    Nederlands gemiddelde

Buurtinformatie De Haven

oppervlakte
312 ha (269 ha land / 43 ha water)
bebouwing
weinig stedelijk
aantal woningen (particulier)
15
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (254.000),
meer info CBS
154.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
29
aantal inwoners
80
percentage mannen
50%
percentage vrouwen
50%
percentage eenpersoonshuishoudens
22%
percentage gezinnen zonder kinderen
30%
percentage gezinnen met kinderen
48%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,9
percentage 0 tot 14 jaar
17%
percentage 15 tot 24 jaar
17%
percentage 25 tot 44 jaar
28%
percentage 45 tot 64 jaar
38%
percentage 65 en ouder
0%
percentage westerse allochtoon
4%
percentage niet-westerse allochtoon
0%
percentage herkomstgroep Marokko
onbekend %
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
onbekend %
percentage herkomstgroep Suriname
onbekend %
percentage herkomstgroep Turkije
onbekend %
percentage overige niet-westerse allochtoon
onbekend %
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
485
personenauto's per km2
nihil
totaal aantal motorrijwielen
10
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
totaal aantal AO-uitkeringen
nihil
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
nihil
personenauto's per km2
nihil
totaal aantal motorrijwielen
10
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
0
percentage gewassenbedrijven
nihil %
percentage veeteeltbedrijven
nihil %
percentage agrarische combinatiebedrijven
nihil %
aantal andere bedrijven
200 tot 500
percentage industrie en nijverheid
42%
percentage commerciŽle dienstverlening
55%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
4%

Wijkinformatie Wijk 00 Drachten

oppervlakte
2419 ha (2335 ha land / 84 ha water)
bebouwing
matig stedelijk
aantal woningen (particulier)
18745
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (152.000),
meer info CBS
92.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
1863
aantal inwoners
43500
percentage mannen
48,8%
percentage vrouwen
51,2%
percentage eenpersoonshuishoudens
34%
percentage gezinnen zonder kinderen
31%
percentage gezinnen met kinderen
35%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,3
percentage 0 tot 14 jaar
18%
percentage 15 tot 24 jaar
12%
percentage 25 tot 44 jaar
28%
percentage 45 tot 64 jaar
25%
percentage 65 en ouder
16%
percentage westerse allochtoon
6%
percentage niet-westerse allochtoon
6%
percentage herkomstgroep Marokko
0%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
1%
percentage herkomstgroep Suriname
1%
percentage herkomstgroep Turkije
0%
percentage overige niet-westerse allochtoon
4%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
17160
personenauto's per huishouden
0,9
personenauto's per km2
735
totaal aantal motorrijwielen
1130
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
1280
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
45
totaal aantal AO-uitkeringen
2720
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
96
personenauto's per km2
735
totaal aantal motorrijwielen
1130
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
25
percentage gewassenbedrijven
4%
percentage veeteeltbedrijven
96%
percentage agrarische combinatiebedrijven
0%
aantal andere bedrijven
1.000 tot 2.000
percentage industrie en nijverheid
18%
percentage commerciŽle dienstverlening
64%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
18%

Gemeente-informatie Smallingerland

oppervlakte
12615 ha (11848 ha land / 767 ha water)
bebouwing
matig stedelijk
aantal woningen (particulier)
22675
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (165.000),
meer info CBS
100.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
456
aantal inwoners
54050
percentage mannen
49,3%
percentage vrouwen
50,7%
percentage eenpersoonshuishoudens
31%
percentage gezinnen zonder kinderen
32%
percentage gezinnen met kinderen
37%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,3
percentage 0 tot 14 jaar
19%
percentage 15 tot 24 jaar
12%
percentage 25 tot 44 jaar
28%
percentage 45 tot 64 jaar
26%
percentage 65 en ouder
15%
percentage westerse allochtoon
5%
percentage niet-westerse allochtoon
5%
percentage herkomstgroep Marokko
0%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
1%
percentage herkomstgroep Suriname
1%
percentage herkomstgroep Turkije
0%
percentage overige niet-westerse allochtoon
3%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
22905
personenauto's per huishouden
1
personenauto's per km2
193
totaal aantal motorrijwielen
1605
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
1530
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
43
totaal aantal AO-uitkeringen
3300
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
92
personenauto's per km2
193
totaal aantal motorrijwielen
1605
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
255
percentage gewassenbedrijven
1%
percentage veeteeltbedrijven
99%
percentage agrarische combinatiebedrijven
0%
aantal andere bedrijven
1.000 tot 2.000
percentage industrie en nijverheid
19%
percentage commerciŽle dienstverlening
62%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
19%DISCLAIMER
Door de op deze site geboden informatie te bekijken en/of de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

KB Estate-Ware - Software voor Makelaars - heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruikgemaakt van bronnen die zij betrouwbaar acht. KB Estate-Ware garandeert niet dat deze site altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud te allen tijde juist, volledig en actueel is. De inhoud en werking van deze site kan derhalve zonder nadere aankondiging door KB Estate-Ware worden gewijzigd. KB Estate-Ware kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website of eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KB Estate-Ware.