CBS Buurtinformatie

Bron: © 2005, Centraal Bureau voor de Statistiek / Topografische Dienst Kadaster
Powered by © 2001-2007 KB Estate-Ware - hoogwaardige software voor makelaars

 Straat/buurt/wijk/gemeente van 9261 XW    Nederlands gemiddelde

Straatinformatie 9261 XW

bebouwing
niet stedelijk
aantal woningen op postcode (particulier)
10
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (345.000),
meer info CBS
209.000
Bevolking
aantal inwoners op postcode
40
percentage mannen
42,9%
percentage vrouwen
57,1%
percentage eenpersoonshuishoudens
17%
percentage gezinnen zonder kinderen
25%
percentage gezinnen met kinderen
58%
gemiddelde huishoudensgrootte
3,3
percentage 0 tot 14 jaar
22%
percentage 15 tot 24 jaar
25%
percentage 25 tot 44 jaar
18%
percentage 45 tot 64 jaar
35%
percentage 65 en ouder
0%
percentage niet westerse allochtoon
< 5%
Financieel
gemiddeld fiscaal maandinkomen per persoon (€)
1500
percentage lage inkomens
51,9%

Buurtinformatie Verspreide huizen Eastermar

oppervlakte
1799 ha (1325 ha land / 474 ha water)
bebouwing
niet stedelijk
aantal woningen (particulier)
105
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (312.000),
meer info CBS
189.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
23
aantal inwoners
310
percentage mannen
51,6%
percentage vrouwen
48,4%
percentage eenpersoonshuishoudens
18%
percentage gezinnen zonder kinderen
28%
percentage gezinnen met kinderen
54%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,9
percentage 0 tot 14 jaar
21%
percentage 15 tot 24 jaar
16%
percentage 25 tot 44 jaar
24%
percentage 45 tot 64 jaar
32%
percentage 65 en ouder
7%
percentage westerse allochtoon
2%
percentage niet-westerse allochtoon
0%
percentage herkomstgroep Marokko
onbekend %
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
onbekend %
percentage herkomstgroep Suriname
onbekend %
percentage herkomstgroep Turkije
onbekend %
percentage overige niet-westerse allochtoon
onbekend %
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
140
personenauto's per huishouden
1,3
personenauto's per km2
10
totaal aantal motorrijwielen
5
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
10
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
45
totaal aantal AO-uitkeringen
20
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
86
personenauto's per km2
10
totaal aantal motorrijwielen
5
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
30
percentage gewassenbedrijven
3%
percentage veeteeltbedrijven
94%
percentage agrarische combinatiebedrijven
3%
aantal andere bedrijven
0 tot 10
percentage industrie en nijverheid
nihil %
percentage commerciŽle dienstverlening
nihil %
percentage niet commerciŽle dienstverlening
nihil %

Wijkinformatie Wijk 07 Eastermar

oppervlakte
2989 ha (2380 ha land / 609 ha water)
bebouwing
niet stedelijk
aantal woningen (particulier)
940
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (206.000),
meer info CBS
125.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
105
aantal inwoners
2490
percentage mannen
50,2%
percentage vrouwen
49,8%
percentage eenpersoonshuishoudens
22%
percentage gezinnen zonder kinderen
29%
percentage gezinnen met kinderen
49%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,7
percentage 0 tot 14 jaar
22%
percentage 15 tot 24 jaar
13%
percentage 25 tot 44 jaar
29%
percentage 45 tot 64 jaar
25%
percentage 65 en ouder
11%
percentage westerse allochtoon
2%
percentage niet-westerse allochtoon
0%
percentage herkomstgroep Marokko
onbekend %
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
0%
percentage herkomstgroep Turkije
onbekend %
percentage overige niet-westerse allochtoon
0%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
1120
personenauto's per huishouden
1,2
personenauto's per km2
47
totaal aantal motorrijwielen
85
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
70
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
44
totaal aantal AO-uitkeringen
150
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
89
personenauto's per km2
47
totaal aantal motorrijwielen
85
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
65
percentage gewassenbedrijven
2%
percentage veeteeltbedrijven
94%
percentage agrarische combinatiebedrijven
5%
aantal andere bedrijven
50 tot 100
percentage industrie en nijverheid
32%
percentage commerciŽle dienstverlening
48%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
21%

Gemeente-informatie Tytsjerksteradiel

oppervlakte
16142 ha (14967 ha land / 1175 ha water)
bebouwing
niet stedelijk
aantal woningen (particulier)
12705
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (188.000),
meer info CBS
114.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
214
aantal inwoners
31960
percentage mannen
50,2%
percentage vrouwen
49,8%
percentage eenpersoonshuishoudens
25%
percentage gezinnen zonder kinderen
34%
percentage gezinnen met kinderen
40%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,5
percentage 0 tot 14 jaar
19%
percentage 15 tot 24 jaar
11%
percentage 25 tot 44 jaar
27%
percentage 45 tot 64 jaar
28%
percentage 65 en ouder
15%
percentage westerse allochtoon
3%
percentage niet-westerse allochtoon
2%
percentage herkomstgroep Marokko
0%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
0%
percentage herkomstgroep Turkije
0%
percentage overige niet-westerse allochtoon
2%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
13640
personenauto's per huishouden
1
personenauto's per km2
91
totaal aantal motorrijwielen
1170
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
750
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
36
totaal aantal AO-uitkeringen
1700
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
81
personenauto's per km2
91
totaal aantal motorrijwielen
1170
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
335
percentage gewassenbedrijven
3%
percentage veeteeltbedrijven
95%
percentage agrarische combinatiebedrijven
2%
aantal andere bedrijven
500 tot 1.000
percentage industrie en nijverheid
24%
percentage commerciŽle dienstverlening
55%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
20%DISCLAIMER
Door de op deze site geboden informatie te bekijken en/of de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

KB Estate-Ware - Software voor Makelaars - heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruikgemaakt van bronnen die zij betrouwbaar acht. KB Estate-Ware garandeert niet dat deze site altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud te allen tijde juist, volledig en actueel is. De inhoud en werking van deze site kan derhalve zonder nadere aankondiging door KB Estate-Ware worden gewijzigd. KB Estate-Ware kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website of eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KB Estate-Ware.