CBS Buurtinformatie

Bron: © 2005, Centraal Bureau voor de Statistiek / Topografische Dienst Kadaster
Powered by © 2001-2007 KB Estate-Ware - hoogwaardige software voor makelaars

 Straat/buurt/wijk/gemeente van 9482 TV    Nederlands gemiddelde

Straatinformatie 9482 TV

bebouwing
niet stedelijk
aantal woningen op postcode (particulier)
10
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (267.000),
meer info CBS
162.000
Bevolking
aantal inwoners op postcode
30
percentage mannen
50%
percentage vrouwen
50%
percentage eenpersoonshuishoudens
17%
percentage gezinnen zonder kinderen
42%
percentage gezinnen met kinderen
42%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,6
percentage 0 tot 14 jaar
13%
percentage 15 tot 24 jaar
13%
percentage 25 tot 44 jaar
16%
percentage 45 tot 64 jaar
55%
percentage 65 en ouder
3%
percentage niet westerse allochtoon
< 5%
Financieel
gemiddeld fiscaal maandinkomen per persoon (€)
2200

Buurtinformatie Tynaarlo

oppervlakte
189 ha (186 ha land / 2 ha water)
bebouwing
niet stedelijk
aantal woningen (particulier)
645
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (236.000),
meer info CBS
143.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
828
aantal inwoners
1540
percentage mannen
50,6%
percentage vrouwen
49,4%
percentage eenpersoonshuishoudens
21%
percentage gezinnen zonder kinderen
42%
percentage gezinnen met kinderen
37%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,5
percentage 0 tot 14 jaar
18%
percentage 15 tot 24 jaar
8%
percentage 25 tot 44 jaar
25%
percentage 45 tot 64 jaar
33%
percentage 65 en ouder
15%
percentage westerse allochtoon
4%
percentage niet-westerse allochtoon
1%
percentage herkomstgroep Marokko
0%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
onbekend %
percentage herkomstgroep Suriname
onbekend %
percentage herkomstgroep Turkije
0%
percentage overige niet-westerse allochtoon
0%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
895
personenauto's per huishouden
1,4
personenauto's per km2
481
totaal aantal motorrijwielen
80
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
30
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
32
totaal aantal AO-uitkeringen
60
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
62
personenauto's per km2
481
totaal aantal motorrijwielen
80
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
15
percentage gewassenbedrijven
29%
percentage veeteeltbedrijven
64%
percentage agrarische combinatiebedrijven
7%
aantal andere bedrijven
50 tot 100
percentage industrie en nijverheid
22%
percentage commerciŽle dienstverlening
61%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
17%

Wijkinformatie Wijk 13 Tynaarlo

oppervlakte
1480 ha (1426 ha land / 54 ha water)
bebouwing
niet stedelijk
aantal woningen (particulier)
705
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (243.000),
meer info CBS
147.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
122
aantal inwoners
1730
percentage mannen
50,9%
percentage vrouwen
49,1%
percentage eenpersoonshuishoudens
20%
percentage gezinnen zonder kinderen
42%
percentage gezinnen met kinderen
39%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,5
percentage 0 tot 14 jaar
19%
percentage 15 tot 24 jaar
8%
percentage 25 tot 44 jaar
25%
percentage 45 tot 64 jaar
33%
percentage 65 en ouder
15%
percentage westerse allochtoon
4%
percentage niet-westerse allochtoon
1%
percentage herkomstgroep Marokko
0%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
onbekend %
percentage herkomstgroep Suriname
onbekend %
percentage herkomstgroep Turkije
0%
percentage overige niet-westerse allochtoon
0%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
995
personenauto's per huishouden
1,4
personenauto's per km2
70
totaal aantal motorrijwielen
85
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
40
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
32
totaal aantal AO-uitkeringen
80
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
67
personenauto's per km2
70
totaal aantal motorrijwielen
85
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
25
percentage gewassenbedrijven
19%
percentage veeteeltbedrijven
78%
percentage agrarische combinatiebedrijven
4%
aantal andere bedrijven
100 tot 200
percentage industrie en nijverheid
20%
percentage commerciŽle dienstverlening
63%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
17%

Gemeente-informatie Tynaarlo

oppervlakte
14765 ha (14373 ha land / 393 ha water)
bebouwing
niet stedelijk
aantal woningen (particulier)
12985
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (234.000),
meer info CBS
142.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
224
aantal inwoners
32200
percentage mannen
49,1%
percentage vrouwen
50,9%
percentage eenpersoonshuishoudens
27%
percentage gezinnen zonder kinderen
37%
percentage gezinnen met kinderen
37%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,4
percentage 0 tot 14 jaar
19%
percentage 15 tot 24 jaar
9%
percentage 25 tot 44 jaar
25%
percentage 45 tot 64 jaar
29%
percentage 65 en ouder
18%
percentage westerse allochtoon
5%
percentage niet-westerse allochtoon
2%
percentage herkomstgroep Marokko
0%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
0%
percentage herkomstgroep Turkije
0%
percentage overige niet-westerse allochtoon
2%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
14680
personenauto's per huishouden
1,1
personenauto's per km2
102
totaal aantal motorrijwielen
1155
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
590
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
29
totaal aantal AO-uitkeringen
1700
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
84
personenauto's per km2
102
totaal aantal motorrijwielen
1155
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
245
percentage gewassenbedrijven
17%
percentage veeteeltbedrijven
78%
percentage agrarische combinatiebedrijven
5%
aantal andere bedrijven
1.000 tot 2.000
percentage industrie en nijverheid
15%
percentage commerciŽle dienstverlening
61%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
25%DISCLAIMER
Door de op deze site geboden informatie te bekijken en/of de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

KB Estate-Ware - Software voor Makelaars - heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruikgemaakt van bronnen die zij betrouwbaar acht. KB Estate-Ware garandeert niet dat deze site altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud te allen tijde juist, volledig en actueel is. De inhoud en werking van deze site kan derhalve zonder nadere aankondiging door KB Estate-Ware worden gewijzigd. KB Estate-Ware kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website of eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KB Estate-Ware.