CBS Buurtinformatie

Bron: © 2005, Centraal Bureau voor de Statistiek / Topografische Dienst Kadaster
Powered by © 2001-2007 KB Estate-Ware - hoogwaardige software voor makelaars

 Straat/buurt/wijk/gemeente van 6228 GV    Nederlands gemiddelde

Straatinformatie 6228 GV

bebouwing
matig stedelijk
aantal woningen op postcode (particulier)
15
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (408.000),
meer info CBS
247.000
Bevolking
aantal inwoners op postcode
45
percentage mannen
50%
percentage vrouwen
50%
percentage eenpersoonshuishoudens
12%
percentage gezinnen zonder kinderen
41%
percentage gezinnen met kinderen
47%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,8
percentage 0 tot 14 jaar
21%
percentage 15 tot 24 jaar
15%
percentage 25 tot 44 jaar
12%
percentage 45 tot 64 jaar
48%
percentage 65 en ouder
4%
percentage niet westerse allochtoon
< 5%
Financieel
gemiddeld fiscaal maandinkomen per persoon (€)
3200
percentage lage inkomens
37,5%
percentage hoge inkomens
46,9%

Buurtinformatie De Heeg

oppervlakte
150 ha (150 ha land / 0 ha water)
bebouwing
matig stedelijk
aantal woningen (particulier)
3025
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (172.000),
meer info CBS
104.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
4747
aantal inwoners
7120
percentage mannen
50,5%
percentage vrouwen
49,5%
percentage eenpersoonshuishoudens
37%
percentage gezinnen zonder kinderen
22%
percentage gezinnen met kinderen
41%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,2
percentage 0 tot 14 jaar
18%
percentage 15 tot 24 jaar
16%
percentage 25 tot 44 jaar
34%
percentage 45 tot 64 jaar
28%
percentage 65 en ouder
4%
percentage westerse allochtoon
16%
percentage niet-westerse allochtoon
8%
percentage herkomstgroep Marokko
1%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
1%
percentage herkomstgroep Suriname
1%
percentage herkomstgroep Turkije
1%
percentage overige niet-westerse allochtoon
4%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
2580
personenauto's per huishouden
0,8
personenauto's per km2
1719
totaal aantal motorrijwielen
175
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
200
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
36
totaal aantal AO-uitkeringen
570
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
102
personenauto's per km2
1719
totaal aantal motorrijwielen
175
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
0
percentage gewassenbedrijven
nihil %
percentage veeteeltbedrijven
nihil %
percentage agrarische combinatiebedrijven
nihil %
aantal andere bedrijven
100 tot 200
percentage industrie en nijverheid
10%
percentage commerciŽle dienstverlening
74%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
16%

Wijkinformatie Wijk 06 Buitenwijk Zuid-oost

oppervlakte
1085 ha (965 ha land / 120 ha water)
bebouwing
matig stedelijk
aantal woningen (particulier)
9280
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (205.000),
meer info CBS
124.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
2310
aantal inwoners
22290
percentage mannen
49,6%
percentage vrouwen
50,4%
percentage eenpersoonshuishoudens
39%
percentage gezinnen zonder kinderen
26%
percentage gezinnen met kinderen
35%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,1
percentage 0 tot 14 jaar
17%
percentage 15 tot 24 jaar
15%
percentage 25 tot 44 jaar
32%
percentage 45 tot 64 jaar
26%
percentage 65 en ouder
10%
percentage westerse allochtoon
14%
percentage niet-westerse allochtoon
7%
percentage herkomstgroep Marokko
1%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
1%
percentage herkomstgroep Suriname
0%
percentage herkomstgroep Turkije
1%
percentage overige niet-westerse allochtoon
4%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
8290
personenauto's per huishouden
0,8
personenauto's per km2
859
totaal aantal motorrijwielen
520
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
560
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
34
totaal aantal AO-uitkeringen
1830
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
112
personenauto's per km2
859
totaal aantal motorrijwielen
520
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
10
percentage gewassenbedrijven
nihil %
percentage veeteeltbedrijven
nihil %
percentage agrarische combinatiebedrijven
nihil %
aantal andere bedrijven
500 tot 1.000
percentage industrie en nijverheid
14%
percentage commerciŽle dienstverlening
68%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
18%

Gemeente-informatie Maastricht

oppervlakte
6006 ha (5680 ha land / 326 ha water)
bebouwing
sterk stedelijk
aantal woningen (particulier)
55070
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (213.000),
meer info CBS
129.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
2151
aantal inwoners
122180
percentage mannen
48,2%
percentage vrouwen
51,8%
percentage eenpersoonshuishoudens
46%
percentage gezinnen zonder kinderen
27%
percentage gezinnen met kinderen
27%
gemiddelde huishoudensgrootte
2
percentage 0 tot 14 jaar
14%
percentage 15 tot 24 jaar
15%
percentage 25 tot 44 jaar
28%
percentage 45 tot 64 jaar
26%
percentage 65 en ouder
16%
percentage westerse allochtoon
15%
percentage niet-westerse allochtoon
7%
percentage herkomstgroep Marokko
1%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
0%
percentage herkomstgroep Turkije
1%
percentage overige niet-westerse allochtoon
4%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
44630
personenauto's per huishouden
0,7
personenauto's per km2
786
totaal aantal motorrijwielen
2590
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
2830
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
34
totaal aantal AO-uitkeringen
9470
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
112
personenauto's per km2
786
totaal aantal motorrijwielen
2590
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
65
percentage gewassenbedrijven
60%
percentage veeteeltbedrijven
17%
percentage agrarische combinatiebedrijven
23%
aantal andere bedrijven
2.000 tot meer
percentage industrie en nijverheid
13%
percentage commerciŽle dienstverlening
70%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
17%DISCLAIMER
Door de op deze site geboden informatie te bekijken en/of de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

KB Estate-Ware - Software voor Makelaars - heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruikgemaakt van bronnen die zij betrouwbaar acht. KB Estate-Ware garandeert niet dat deze site altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud te allen tijde juist, volledig en actueel is. De inhoud en werking van deze site kan derhalve zonder nadere aankondiging door KB Estate-Ware worden gewijzigd. KB Estate-Ware kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website of eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KB Estate-Ware.