CBS Buurtinformatie

Bron: © 2005, Centraal Bureau voor de Statistiek / Topografische Dienst Kadaster
Powered by © 2001-2007 KB Estate-Ware - hoogwaardige software voor makelaars

 Straat/buurt/wijk/gemeente van 6367 EP    Nederlands gemiddelde

Straatinformatie 6367 EP

bebouwing
weinig stedelijk
aantal woningen op postcode (particulier)
10
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (243.000),
meer info CBS
147.000
percentage zelfstandigen47.8 %
Bevolking
aantal inwoners op postcode
30
percentage mannen
57,1%
percentage vrouwen
42,9%
percentage eenpersoonshuishoudens
36%
percentage gezinnen zonder kinderen
29%
percentage gezinnen met kinderen
36%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,1
percentage 0 tot 14 jaar
21%
percentage 15 tot 24 jaar
0%
percentage 25 tot 44 jaar
48%
percentage 45 tot 64 jaar
21%
percentage 65 en ouder
10%
percentage niet westerse allochtoon
< 5%
Financieel
gemiddeld fiscaal maandinkomen per persoon (€)
1700
percentage lage inkomens
47,8%

Wijkinformatie Wijk 00 Voerendaal

oppervlakte
1854 ha (1853 ha land / 1 ha water)
bebouwing
weinig stedelijk
aantal woningen (particulier)
3555
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (239.000),
meer info CBS
145.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
464
aantal inwoners
8590
percentage mannen
49,9%
percentage vrouwen
50,1%
percentage eenpersoonshuishoudens
23%
percentage gezinnen zonder kinderen
36%
percentage gezinnen met kinderen
41%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,4
percentage 0 tot 14 jaar
17%
percentage 15 tot 24 jaar
10%
percentage 25 tot 44 jaar
25%
percentage 45 tot 64 jaar
30%
percentage 65 en ouder
17%
percentage westerse allochtoon
12%
percentage niet-westerse allochtoon
2%
percentage herkomstgroep Marokko
0%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
0%
percentage herkomstgroep Turkije
0%
percentage overige niet-westerse allochtoon
2%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
4070
personenauto's per huishouden
1,1
personenauto's per km2
220
totaal aantal motorrijwielen
280
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
210
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
37
totaal aantal AO-uitkeringen
580
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
103
personenauto's per km2
220
totaal aantal motorrijwielen
280
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
45
percentage gewassenbedrijven
42%
percentage veeteeltbedrijven
40%
percentage agrarische combinatiebedrijven
18%
aantal andere bedrijven
200 tot 500
percentage industrie en nijverheid
20%
percentage commerciŽle dienstverlening
63%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
18%

Gemeente-informatie Voerendaal

oppervlakte
3155 ha (3154 ha land / 1 ha water)
bebouwing
niet stedelijk
aantal woningen (particulier)
5370
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (254.000),
meer info CBS
154.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
412
aantal inwoners
13000
percentage mannen
50,2%
percentage vrouwen
49,8%
percentage eenpersoonshuishoudens
22%
percentage gezinnen zonder kinderen
37%
percentage gezinnen met kinderen
40%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,4
percentage 0 tot 14 jaar
17%
percentage 15 tot 24 jaar
9%
percentage 25 tot 44 jaar
26%
percentage 45 tot 64 jaar
31%
percentage 65 en ouder
17%
percentage westerse allochtoon
11%
percentage niet-westerse allochtoon
2%
percentage herkomstgroep Marokko
0%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
0%
percentage herkomstgroep Turkije
0%
percentage overige niet-westerse allochtoon
1%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
6370
personenauto's per huishouden
1,1
personenauto's per km2
202
totaal aantal motorrijwielen
465
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
300
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
35
totaal aantal AO-uitkeringen
900
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
105
personenauto's per km2
202
totaal aantal motorrijwielen
465
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
85
percentage gewassenbedrijven
39%
percentage veeteeltbedrijven
44%
percentage agrarische combinatiebedrijven
17%
aantal andere bedrijven
200 tot 500
percentage industrie en nijverheid
18%
percentage commerciŽle dienstverlening
64%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
19%DISCLAIMER
Door de op deze site geboden informatie te bekijken en/of de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

KB Estate-Ware - Software voor Makelaars - heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruikgemaakt van bronnen die zij betrouwbaar acht. KB Estate-Ware garandeert niet dat deze site altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud te allen tijde juist, volledig en actueel is. De inhoud en werking van deze site kan derhalve zonder nadere aankondiging door KB Estate-Ware worden gewijzigd. KB Estate-Ware kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website of eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KB Estate-Ware.