CBS Buurtinformatie

Bron: © 2005, Centraal Bureau voor de Statistiek / Topografische Dienst Kadaster
Powered by © 2001-2007 KB Estate-Ware - hoogwaardige software voor makelaars

 Straat/buurt/wijk/gemeente van 6372 GT    Nederlands gemiddelde

Straatinformatie 6372 GT

bebouwing
matig stedelijk
aantal woningen op postcode (particulier)
20
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (163.000),
meer info CBS
99.000
Bevolking
aantal inwoners op postcode
35
percentage mannen
57,1%
percentage vrouwen
42,9%
percentage eenpersoonshuishoudens
29%
percentage gezinnen zonder kinderen
41%
percentage gezinnen met kinderen
29%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,1
percentage 0 tot 14 jaar
6%
percentage 15 tot 24 jaar
17%
percentage 25 tot 44 jaar
25%
percentage 45 tot 64 jaar
33%
percentage 65 en ouder
19%
percentage niet westerse allochtoon
< 5%
Financieel
gemiddeld fiscaal maandinkomen per persoon (€)
1600
percentage lage inkomens
37,9%

Buurtinformatie Schaesberg-Zuidwest en omgeving

oppervlakte
91 ha (91 ha land / 0 ha water)
bebouwing
matig stedelijk
aantal woningen (particulier)
1375
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (190.000),
meer info CBS
115.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
3323
aantal inwoners
3020
percentage mannen
50%
percentage vrouwen
50%
percentage eenpersoonshuishoudens
28%
percentage gezinnen zonder kinderen
35%
percentage gezinnen met kinderen
37%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,2
percentage 0 tot 14 jaar
15%
percentage 15 tot 24 jaar
11%
percentage 25 tot 44 jaar
25%
percentage 45 tot 64 jaar
36%
percentage 65 en ouder
14%
percentage westerse allochtoon
20%
percentage niet-westerse allochtoon
2%
percentage herkomstgroep Marokko
0%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
0%
percentage herkomstgroep Turkije
0%
percentage overige niet-westerse allochtoon
1%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
1385
personenauto's per huishouden
1
personenauto's per km2
1523
totaal aantal motorrijwielen
110
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
80
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
38
totaal aantal AO-uitkeringen
320
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
149
personenauto's per km2
1523
totaal aantal motorrijwielen
110
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
0
percentage gewassenbedrijven
nihil %
percentage veeteeltbedrijven
nihil %
percentage agrarische combinatiebedrijven
nihil %
aantal andere bedrijven
20 tot 50
percentage industrie en nijverheid
nihil %
percentage commerciŽle dienstverlening
nihil %
percentage niet commerciŽle dienstverlening
nihil %

Wijkinformatie Wijk 00 Schaesberg

oppervlakte
861 ha (855 ha land / 6 ha water)
bebouwing
matig stedelijk
aantal woningen (particulier)
7655
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (190.000),
meer info CBS
115.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
2000
aantal inwoners
17090
percentage mannen
49,1%
percentage vrouwen
50,9%
percentage eenpersoonshuishoudens
31%
percentage gezinnen zonder kinderen
34%
percentage gezinnen met kinderen
36%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,2
percentage 0 tot 14 jaar
15%
percentage 15 tot 24 jaar
11%
percentage 25 tot 44 jaar
26%
percentage 45 tot 64 jaar
31%
percentage 65 en ouder
17%
percentage westerse allochtoon
22%
percentage niet-westerse allochtoon
3%
percentage herkomstgroep Marokko
0%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
0%
percentage herkomstgroep Turkije
1%
percentage overige niet-westerse allochtoon
2%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
7750
personenauto's per huishouden
1
personenauto's per km2
906
totaal aantal motorrijwielen
635
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
470
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
40
totaal aantal AO-uitkeringen
1540
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
132
personenauto's per km2
906
totaal aantal motorrijwielen
635
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
5
percentage gewassenbedrijven
nihil %
percentage veeteeltbedrijven
nihil %
percentage agrarische combinatiebedrijven
nihil %
aantal andere bedrijven
500 tot 1.000
percentage industrie en nijverheid
16%
percentage commerciŽle dienstverlening
67%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
16%

Gemeente-informatie Landgraaf

oppervlakte
2469 ha (2460 ha land / 9 ha water)
bebouwing
matig stedelijk
aantal woningen (particulier)
17410
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (196.000),
meer info CBS
119.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
1617
aantal inwoners
39780
percentage mannen
49,3%
percentage vrouwen
50,7%
percentage eenpersoonshuishoudens
28%
percentage gezinnen zonder kinderen
35%
percentage gezinnen met kinderen
37%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,3
percentage 0 tot 14 jaar
16%
percentage 15 tot 24 jaar
11%
percentage 25 tot 44 jaar
27%
percentage 45 tot 64 jaar
31%
percentage 65 en ouder
16%
percentage westerse allochtoon
22%
percentage niet-westerse allochtoon
2%
percentage herkomstgroep Marokko
0%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
0%
percentage herkomstgroep Turkije
0%
percentage overige niet-westerse allochtoon
2%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
18255
personenauto's per huishouden
1
personenauto's per km2
742
totaal aantal motorrijwielen
1505
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
1030
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
37
totaal aantal AO-uitkeringen
3790
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
138
personenauto's per km2
742
totaal aantal motorrijwielen
1505
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
30
percentage gewassenbedrijven
53%
percentage veeteeltbedrijven
27%
percentage agrarische combinatiebedrijven
20%
aantal andere bedrijven
1.000 tot 2.000
percentage industrie en nijverheid
17%
percentage commerciŽle dienstverlening
65%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
18%DISCLAIMER
Door de op deze site geboden informatie te bekijken en/of de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

KB Estate-Ware - Software voor Makelaars - heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruikgemaakt van bronnen die zij betrouwbaar acht. KB Estate-Ware garandeert niet dat deze site altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud te allen tijde juist, volledig en actueel is. De inhoud en werking van deze site kan derhalve zonder nadere aankondiging door KB Estate-Ware worden gewijzigd. KB Estate-Ware kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website of eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KB Estate-Ware.