CBS Buurtinformatie

Bron: © 2005, Centraal Bureau voor de Statistiek / Topografische Dienst Kadaster
Powered by © 2001-2007 KB Estate-Ware - hoogwaardige software voor makelaars

 Straat/buurt/wijk/gemeente van 6374 DX    Nederlands gemiddelde

Straatinformatie 6374 DX

bebouwing
sterk stedelijk
aantal woningen op postcode (particulier)
15
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (195.000),
meer info CBS
118.000
Bevolking
aantal inwoners op postcode
50
percentage mannen
50%
percentage vrouwen
50%
percentage eenpersoonshuishoudens
7%
percentage gezinnen zonder kinderen
47%
percentage gezinnen met kinderen
47%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,9
percentage 0 tot 14 jaar
27%
percentage 15 tot 24 jaar
16%
percentage 25 tot 44 jaar
43%
percentage 45 tot 64 jaar
12%
percentage 65 en ouder
2%
percentage niet westerse allochtoon
< 5%
Financieel
gemiddeld fiscaal maandinkomen per persoon (€)
2100

Wijkinformatie Wijk 02 Ubach over Worms

oppervlakte
1069 ha (1066 ha land / 2 ha water)
bebouwing
matig stedelijk
aantal woningen (particulier)
5545
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (203.000),
meer info CBS
123.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
1218
aantal inwoners
12990
percentage mannen
49,3%
percentage vrouwen
50,7%
percentage eenpersoonshuishoudens
24%
percentage gezinnen zonder kinderen
36%
percentage gezinnen met kinderen
40%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,4
percentage 0 tot 14 jaar
17%
percentage 15 tot 24 jaar
10%
percentage 25 tot 44 jaar
29%
percentage 45 tot 64 jaar
30%
percentage 65 en ouder
13%
percentage westerse allochtoon
23%
percentage niet-westerse allochtoon
1%
percentage herkomstgroep Marokko
0%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
0%
percentage herkomstgroep Turkije
0%
percentage overige niet-westerse allochtoon
1%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
6180
personenauto's per huishouden
1,1
personenauto's per km2
580
totaal aantal motorrijwielen
515
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
300
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
34
totaal aantal AO-uitkeringen
1110
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
124
personenauto's per km2
580
totaal aantal motorrijwielen
515
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
25
percentage gewassenbedrijven
39%
percentage veeteeltbedrijven
35%
percentage agrarische combinatiebedrijven
26%
aantal andere bedrijven
200 tot 500
percentage industrie en nijverheid
20%
percentage commerciŽle dienstverlening
62%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
17%

Gemeente-informatie Landgraaf

oppervlakte
2469 ha (2460 ha land / 9 ha water)
bebouwing
matig stedelijk
aantal woningen (particulier)
17410
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (196.000),
meer info CBS
119.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
1617
aantal inwoners
39780
percentage mannen
49,3%
percentage vrouwen
50,7%
percentage eenpersoonshuishoudens
28%
percentage gezinnen zonder kinderen
35%
percentage gezinnen met kinderen
37%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,3
percentage 0 tot 14 jaar
16%
percentage 15 tot 24 jaar
11%
percentage 25 tot 44 jaar
27%
percentage 45 tot 64 jaar
31%
percentage 65 en ouder
16%
percentage westerse allochtoon
22%
percentage niet-westerse allochtoon
2%
percentage herkomstgroep Marokko
0%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
0%
percentage herkomstgroep Turkije
0%
percentage overige niet-westerse allochtoon
2%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
18255
personenauto's per huishouden
1
personenauto's per km2
742
totaal aantal motorrijwielen
1505
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
1030
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
37
totaal aantal AO-uitkeringen
3790
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
138
personenauto's per km2
742
totaal aantal motorrijwielen
1505
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
30
percentage gewassenbedrijven
53%
percentage veeteeltbedrijven
27%
percentage agrarische combinatiebedrijven
20%
aantal andere bedrijven
1.000 tot 2.000
percentage industrie en nijverheid
17%
percentage commerciŽle dienstverlening
65%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
18%DISCLAIMER
Door de op deze site geboden informatie te bekijken en/of de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

KB Estate-Ware - Software voor Makelaars - heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruikgemaakt van bronnen die zij betrouwbaar acht. KB Estate-Ware garandeert niet dat deze site altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud te allen tijde juist, volledig en actueel is. De inhoud en werking van deze site kan derhalve zonder nadere aankondiging door KB Estate-Ware worden gewijzigd. KB Estate-Ware kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website of eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KB Estate-Ware.