CBS Buurtinformatie

Bron: © 2005, Centraal Bureau voor de Statistiek / Topografische Dienst Kadaster
Powered by © 2001-2007 KB Estate-Ware - hoogwaardige software voor makelaars

 Straat/buurt/wijk/gemeente van 6411 TV    Nederlands gemiddelde

Straatinformatie 6411 TV

bebouwing
sterk stedelijk
aantal woningen op postcode (particulier)
15
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (111.000),
meer info CBS
67.000
Bevolking
aantal inwoners op postcode
35
percentage mannen
66,7%
percentage vrouwen
33,3%
percentage eenpersoonshuishoudens
44%
percentage gezinnen zonder kinderen
31%
percentage gezinnen met kinderen
25%
gemiddelde huishoudensgrootte
2
percentage 0 tot 14 jaar
12%
percentage 15 tot 24 jaar
25%
percentage 25 tot 44 jaar
44%
percentage 45 tot 64 jaar
16%
percentage 65 en ouder
3%
percentage niet westerse allochtoon
20% - < 40%
Financieel
gemiddeld fiscaal maandinkomen per persoon (€)
1500

Buurtinformatie Eikenderveld

oppervlakte
39 ha (39 ha land / 0 ha water)
bebouwing
sterk stedelijk
aantal woningen (particulier)
1415
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (132.000),
meer info CBS
80.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
6669
aantal inwoners
2570
percentage mannen
50,4%
percentage vrouwen
49,6%
percentage eenpersoonshuishoudens
50%
percentage gezinnen zonder kinderen
29%
percentage gezinnen met kinderen
21%
gemiddelde huishoudensgrootte
1,8
percentage 0 tot 14 jaar
11%
percentage 15 tot 24 jaar
14%
percentage 25 tot 44 jaar
32%
percentage 45 tot 64 jaar
25%
percentage 65 en ouder
18%
percentage westerse allochtoon
19%
percentage niet-westerse allochtoon
11%
percentage herkomstgroep Marokko
4%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
1%
percentage herkomstgroep Suriname
1%
percentage herkomstgroep Turkije
3%
percentage overige niet-westerse allochtoon
3%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
1090
personenauto's per huishouden
0,7
personenauto's per km2
2800
totaal aantal motorrijwielen
50
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
90
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
48
totaal aantal AO-uitkeringen
230
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
128
personenauto's per km2
2800
totaal aantal motorrijwielen
50
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
0
percentage gewassenbedrijven
nihil %
percentage veeteeltbedrijven
nihil %
percentage agrarische combinatiebedrijven
nihil %
aantal andere bedrijven
50 tot 100
percentage industrie en nijverheid
18%
percentage commerciŽle dienstverlening
60%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
22%

Wijkinformatie Wijk 34 Eikenderveld

oppervlakte
39 ha (39 ha land / 0 ha water)
bebouwing
sterk stedelijk
aantal woningen (particulier)
1415
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (132.000),
meer info CBS
80.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
6669
aantal inwoners
2570
percentage mannen
50,4%
percentage vrouwen
49,6%
percentage eenpersoonshuishoudens
50%
percentage gezinnen zonder kinderen
29%
percentage gezinnen met kinderen
21%
gemiddelde huishoudensgrootte
1,8
percentage 0 tot 14 jaar
11%
percentage 15 tot 24 jaar
14%
percentage 25 tot 44 jaar
32%
percentage 45 tot 64 jaar
25%
percentage 65 en ouder
18%
percentage westerse allochtoon
19%
percentage niet-westerse allochtoon
11%
percentage herkomstgroep Marokko
4%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
1%
percentage herkomstgroep Suriname
1%
percentage herkomstgroep Turkije
3%
percentage overige niet-westerse allochtoon
3%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
1090
personenauto's per huishouden
0,7
personenauto's per km2
2800
totaal aantal motorrijwielen
50
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
90
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
48
totaal aantal AO-uitkeringen
230
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
128
personenauto's per km2
2800
totaal aantal motorrijwielen
50
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
0
percentage gewassenbedrijven
nihil %
percentage veeteeltbedrijven
nihil %
percentage agrarische combinatiebedrijven
nihil %
aantal andere bedrijven
50 tot 100
percentage industrie en nijverheid
18%
percentage commerciŽle dienstverlening
60%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
22%

Gemeente-informatie Heerlen

oppervlakte
4550 ha (4504 ha land / 45 ha water)
bebouwing
sterk stedelijk
aantal woningen (particulier)
44660
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (168.000),
meer info CBS
102.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
2076
aantal inwoners
93520
percentage mannen
49%
percentage vrouwen
51%
percentage eenpersoonshuishoudens
40%
percentage gezinnen zonder kinderen
29%
percentage gezinnen met kinderen
31%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,1
percentage 0 tot 14 jaar
15%
percentage 15 tot 24 jaar
12%
percentage 25 tot 44 jaar
29%
percentage 45 tot 64 jaar
27%
percentage 65 en ouder
17%
percentage westerse allochtoon
21%
percentage niet-westerse allochtoon
7%
percentage herkomstgroep Marokko
2%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
1%
percentage herkomstgroep Suriname
0%
percentage herkomstgroep Turkije
1%
percentage overige niet-westerse allochtoon
3%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
40350
personenauto's per huishouden
0,8
personenauto's per km2
896
totaal aantal motorrijwielen
2795
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
2840
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
45
totaal aantal AO-uitkeringen
8320
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
131
personenauto's per km2
896
totaal aantal motorrijwielen
2795
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
25
percentage gewassenbedrijven
48%
percentage veeteeltbedrijven
36%
percentage agrarische combinatiebedrijven
16%
aantal andere bedrijven
2.000 tot meer
percentage industrie en nijverheid
15%
percentage commerciŽle dienstverlening
66%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
18%DISCLAIMER
Door de op deze site geboden informatie te bekijken en/of de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

KB Estate-Ware - Software voor Makelaars - heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruikgemaakt van bronnen die zij betrouwbaar acht. KB Estate-Ware garandeert niet dat deze site altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud te allen tijde juist, volledig en actueel is. De inhoud en werking van deze site kan derhalve zonder nadere aankondiging door KB Estate-Ware worden gewijzigd. KB Estate-Ware kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website of eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KB Estate-Ware.