CBS Buurtinformatie

Bron: © 2005, Centraal Bureau voor de Statistiek / Topografische Dienst Kadaster
Powered by © 2001-2007 KB Estate-Ware - hoogwaardige software voor makelaars

 Straat/buurt/wijk/gemeente van 6414 TN    Nederlands gemiddelde

Straatinformatie 6414 TN

bebouwing
matig stedelijk
aantal woningen op postcode (particulier)
25
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (132.000),
meer info CBS
80.000
Bevolking
aantal inwoners op postcode
65
percentage mannen
53,8%
percentage vrouwen
46,2%
percentage eenpersoonshuishoudens
13%
percentage gezinnen zonder kinderen
43%
percentage gezinnen met kinderen
43%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,6
percentage 0 tot 14 jaar
16%
percentage 15 tot 24 jaar
15%
percentage 25 tot 44 jaar
38%
percentage 45 tot 64 jaar
23%
percentage 65 en ouder
8%
percentage niet westerse allochtoon
5% - < 10%
Financieel
gemiddeld fiscaal maandinkomen per persoon (€)
1400
percentage lage inkomens
53,8%
percentage met uitkering
30,8%

Buurtinformatie Uterweg

oppervlakte
52 ha (50 ha land / 1 ha water)
bebouwing
matig stedelijk
aantal woningen (particulier)
670
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (157.000),
meer info CBS
95.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
3259
aantal inwoners
1640
percentage mannen
52,1%
percentage vrouwen
47,9%
percentage eenpersoonshuishoudens
29%
percentage gezinnen zonder kinderen
30%
percentage gezinnen met kinderen
41%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,4
percentage 0 tot 14 jaar
19%
percentage 15 tot 24 jaar
13%
percentage 25 tot 44 jaar
32%
percentage 45 tot 64 jaar
28%
percentage 65 en ouder
8%
percentage westerse allochtoon
24%
percentage niet-westerse allochtoon
11%
percentage herkomstgroep Marokko
3%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
2%
percentage herkomstgroep Suriname
1%
percentage herkomstgroep Turkije
1%
percentage overige niet-westerse allochtoon
4%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
715
personenauto's per huishouden
1
personenauto's per km2
1432
totaal aantal motorrijwielen
85
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
60
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
48
totaal aantal AO-uitkeringen
170
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
142
personenauto's per km2
1432
totaal aantal motorrijwielen
85
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
0
percentage gewassenbedrijven
nihil %
percentage veeteeltbedrijven
nihil %
percentage agrarische combinatiebedrijven
nihil %
aantal andere bedrijven
20 tot 50
percentage industrie en nijverheid
nihil %
percentage commerciŽle dienstverlening
nihil %
percentage niet commerciŽle dienstverlening
nihil %

Wijkinformatie Wijk 20 Vrieheide- De Stack

oppervlakte
238 ha (232 ha land / 6 ha water)
bebouwing
matig stedelijk
aantal woningen (particulier)
2795
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (148.000),
meer info CBS
90.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
2684
aantal inwoners
6240
percentage mannen
51,1%
percentage vrouwen
48,9%
percentage eenpersoonshuishoudens
34%
percentage gezinnen zonder kinderen
29%
percentage gezinnen met kinderen
37%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,2
percentage 0 tot 14 jaar
18%
percentage 15 tot 24 jaar
12%
percentage 25 tot 44 jaar
34%
percentage 45 tot 64 jaar
27%
percentage 65 en ouder
10%
percentage westerse allochtoon
25%
percentage niet-westerse allochtoon
10%
percentage herkomstgroep Marokko
3%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
1%
percentage herkomstgroep Suriname
1%
percentage herkomstgroep Turkije
1%
percentage overige niet-westerse allochtoon
4%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
2615
personenauto's per huishouden
0,9
personenauto's per km2
1126
totaal aantal motorrijwielen
265
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
250
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
54
totaal aantal AO-uitkeringen
670
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
148
personenauto's per km2
1126
totaal aantal motorrijwielen
265
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
0
percentage gewassenbedrijven
nihil %
percentage veeteeltbedrijven
nihil %
percentage agrarische combinatiebedrijven
nihil %
aantal andere bedrijven
100 tot 200
percentage industrie en nijverheid
21%
percentage commerciŽle dienstverlening
67%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
12%

Gemeente-informatie Heerlen

oppervlakte
4550 ha (4504 ha land / 45 ha water)
bebouwing
sterk stedelijk
aantal woningen (particulier)
44660
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (168.000),
meer info CBS
102.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
2076
aantal inwoners
93520
percentage mannen
49%
percentage vrouwen
51%
percentage eenpersoonshuishoudens
40%
percentage gezinnen zonder kinderen
29%
percentage gezinnen met kinderen
31%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,1
percentage 0 tot 14 jaar
15%
percentage 15 tot 24 jaar
12%
percentage 25 tot 44 jaar
29%
percentage 45 tot 64 jaar
27%
percentage 65 en ouder
17%
percentage westerse allochtoon
21%
percentage niet-westerse allochtoon
7%
percentage herkomstgroep Marokko
2%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
1%
percentage herkomstgroep Suriname
0%
percentage herkomstgroep Turkije
1%
percentage overige niet-westerse allochtoon
3%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
40350
personenauto's per huishouden
0,8
personenauto's per km2
896
totaal aantal motorrijwielen
2795
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
2840
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
45
totaal aantal AO-uitkeringen
8320
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
131
personenauto's per km2
896
totaal aantal motorrijwielen
2795
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
25
percentage gewassenbedrijven
48%
percentage veeteeltbedrijven
36%
percentage agrarische combinatiebedrijven
16%
aantal andere bedrijven
2.000 tot meer
percentage industrie en nijverheid
15%
percentage commerciŽle dienstverlening
66%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
18%DISCLAIMER
Door de op deze site geboden informatie te bekijken en/of de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

KB Estate-Ware - Software voor Makelaars - heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruikgemaakt van bronnen die zij betrouwbaar acht. KB Estate-Ware garandeert niet dat deze site altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud te allen tijde juist, volledig en actueel is. De inhoud en werking van deze site kan derhalve zonder nadere aankondiging door KB Estate-Ware worden gewijzigd. KB Estate-Ware kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website of eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KB Estate-Ware.