CBS Buurtinformatie

Bron: © 2005, Centraal Bureau voor de Statistiek / Topografische Dienst Kadaster
Powered by © 2001-2007 KB Estate-Ware - hoogwaardige software voor makelaars

 Straat/buurt/wijk/gemeente van 6461 CM    Nederlands gemiddelde

Straatinformatie 6461 CM

bebouwing
sterk stedelijk
aantal woningen op postcode (particulier)
10
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (150.000),
meer info CBS
91.000
Bevolking
aantal inwoners op postcode
20
percentage mannen
50%
percentage vrouwen
50%
percentage eenpersoonshuishoudens
64%
percentage gezinnen zonder kinderen
21%
percentage gezinnen met kinderen
14%
gemiddelde huishoudensgrootte
1,5
percentage 0 tot 14 jaar
14%
percentage 15 tot 24 jaar
5%
percentage 25 tot 44 jaar
24%
percentage 45 tot 64 jaar
24%
percentage 65 en ouder
33%
percentage niet westerse allochtoon
10% - < 20%
Financieel
gemiddeld fiscaal maandinkomen per persoon (€)
1300

Buurtinformatie Kerkrade-Centrum

oppervlakte
195 ha (195 ha land / 0 ha water)
bebouwing
sterk stedelijk
aantal woningen (particulier)
2215
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (191.000),
meer info CBS
116.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
2255
aantal inwoners
4390
percentage mannen
45,7%
percentage vrouwen
54,3%
percentage eenpersoonshuishoudens
44%
percentage gezinnen zonder kinderen
35%
percentage gezinnen met kinderen
21%
gemiddelde huishoudensgrootte
1,9
percentage 0 tot 14 jaar
10%
percentage 15 tot 24 jaar
8%
percentage 25 tot 44 jaar
21%
percentage 45 tot 64 jaar
27%
percentage 65 en ouder
34%
percentage westerse allochtoon
28%
percentage niet-westerse allochtoon
2%
percentage herkomstgroep Marokko
0%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
0%
percentage herkomstgroep Turkije
0%
percentage overige niet-westerse allochtoon
2%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
1870
personenauto's per huishouden
0,8
personenauto's per km2
958
totaal aantal motorrijwielen
90
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
100
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
39
totaal aantal AO-uitkeringen
340
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
139
personenauto's per km2
958
totaal aantal motorrijwielen
90
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
5
percentage gewassenbedrijven
nihil %
percentage veeteeltbedrijven
nihil %
percentage agrarische combinatiebedrijven
nihil %
aantal andere bedrijven
200 tot 500
percentage industrie en nijverheid
7%
percentage commerciŽle dienstverlening
74%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
19%

Wijkinformatie Wijk 01 Kerkrade-Oost

oppervlakte
565 ha (565 ha land / 0 ha water)
bebouwing
sterk stedelijk
aantal woningen (particulier)
9580
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (165.000),
meer info CBS
100.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
3493
aantal inwoners
19750
percentage mannen
48,3%
percentage vrouwen
51,7%
percentage eenpersoonshuishoudens
38%
percentage gezinnen zonder kinderen
32%
percentage gezinnen met kinderen
30%
gemiddelde huishoudensgrootte
2
percentage 0 tot 14 jaar
13%
percentage 15 tot 24 jaar
11%
percentage 25 tot 44 jaar
26%
percentage 45 tot 64 jaar
29%
percentage 65 en ouder
22%
percentage westerse allochtoon
34%
percentage niet-westerse allochtoon
4%
percentage herkomstgroep Marokko
1%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
1%
percentage herkomstgroep Suriname
0%
percentage herkomstgroep Turkije
0%
percentage overige niet-westerse allochtoon
2%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
8000
personenauto's per huishouden
0,8
personenauto's per km2
1416
totaal aantal motorrijwielen
570
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
600
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
46
totaal aantal AO-uitkeringen
1680
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
129
personenauto's per km2
1416
totaal aantal motorrijwielen
570
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
5
percentage gewassenbedrijven
nihil %
percentage veeteeltbedrijven
nihil %
percentage agrarische combinatiebedrijven
nihil %
aantal andere bedrijven
500 tot 1.000
percentage industrie en nijverheid
11%
percentage commerciŽle dienstverlening
70%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
19%

Gemeente-informatie Kerkrade

oppervlakte
2217 ha (2193 ha land / 24 ha water)
bebouwing
matig stedelijk
aantal woningen (particulier)
23080
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (177.000),
meer info CBS
107.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
2281
aantal inwoners
50040
percentage mannen
49,6%
percentage vrouwen
50,4%
percentage eenpersoonshuishoudens
33%
percentage gezinnen zonder kinderen
33%
percentage gezinnen met kinderen
34%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,1
percentage 0 tot 14 jaar
14%
percentage 15 tot 24 jaar
11%
percentage 25 tot 44 jaar
27%
percentage 45 tot 64 jaar
30%
percentage 65 en ouder
18%
percentage westerse allochtoon
30%
percentage niet-westerse allochtoon
4%
percentage herkomstgroep Marokko
1%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
0%
percentage herkomstgroep Turkije
0%
percentage overige niet-westerse allochtoon
2%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
21700
personenauto's per huishouden
0,9
personenauto's per km2
989
totaal aantal motorrijwielen
1650
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
1520
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
45
totaal aantal AO-uitkeringen
4600
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
135
personenauto's per km2
989
totaal aantal motorrijwielen
1650
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
20
percentage gewassenbedrijven
36%
percentage veeteeltbedrijven
41%
percentage agrarische combinatiebedrijven
23%
aantal andere bedrijven
1.000 tot 2.000
percentage industrie en nijverheid
16%
percentage commerciŽle dienstverlening
65%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
19%DISCLAIMER
Door de op deze site geboden informatie te bekijken en/of de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

KB Estate-Ware - Software voor Makelaars - heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruikgemaakt van bronnen die zij betrouwbaar acht. KB Estate-Ware garandeert niet dat deze site altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud te allen tijde juist, volledig en actueel is. De inhoud en werking van deze site kan derhalve zonder nadere aankondiging door KB Estate-Ware worden gewijzigd. KB Estate-Ware kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website of eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KB Estate-Ware.