CBS Buurtinformatie

Bron: © 2005, Centraal Bureau voor de Statistiek / Topografische Dienst Kadaster
Powered by © 2001-2007 KB Estate-Ware - hoogwaardige software voor makelaars

 Straat/buurt/wijk/gemeente van 6462 AL    Nederlands gemiddelde

Straatinformatie 6462 AL

bebouwing
sterk stedelijk
aantal woningen op postcode (particulier)
20
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (157.000),
meer info CBS
95.000
Bevolking
aantal inwoners op postcode
35
percentage mannen
50%
percentage vrouwen
50%
percentage eenpersoonshuishoudens
38%
percentage gezinnen zonder kinderen
44%
percentage gezinnen met kinderen
19%
gemiddelde huishoudensgrootte
1,9
percentage 0 tot 14 jaar
10%
percentage 15 tot 24 jaar
16%
percentage 25 tot 44 jaar
35%
percentage 45 tot 64 jaar
32%
percentage 65 en ouder
6%
percentage niet westerse allochtoon
10% - < 20%
Financieel
gemiddeld fiscaal maandinkomen per persoon (€)
1700
percentage lage inkomens
50%

Buurtinformatie Nulland

oppervlakte
70 ha (70 ha land / 0 ha water)
bebouwing
sterk stedelijk
aantal woningen (particulier)
1705
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (170.000),
meer info CBS
103.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
5258
aantal inwoners
3700
percentage mannen
48%
percentage vrouwen
52%
percentage eenpersoonshuishoudens
34%
percentage gezinnen zonder kinderen
32%
percentage gezinnen met kinderen
34%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,2
percentage 0 tot 14 jaar
13%
percentage 15 tot 24 jaar
12%
percentage 25 tot 44 jaar
25%
percentage 45 tot 64 jaar
30%
percentage 65 en ouder
20%
percentage westerse allochtoon
42%
percentage niet-westerse allochtoon
4%
percentage herkomstgroep Marokko
1%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
1%
percentage herkomstgroep Suriname
0%
percentage herkomstgroep Turkije
0%
percentage overige niet-westerse allochtoon
2%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
1540
personenauto's per huishouden
0,9
personenauto's per km2
2197
totaal aantal motorrijwielen
135
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
130
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
50
totaal aantal AO-uitkeringen
280
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
112
personenauto's per km2
2197
totaal aantal motorrijwielen
135
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
0
percentage gewassenbedrijven
nihil %
percentage veeteeltbedrijven
nihil %
percentage agrarische combinatiebedrijven
nihil %
aantal andere bedrijven
50 tot 100
percentage industrie en nijverheid
18%
percentage commerciŽle dienstverlening
62%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
20%

Wijkinformatie Wijk 01 Kerkrade-Oost

oppervlakte
565 ha (565 ha land / 0 ha water)
bebouwing
sterk stedelijk
aantal woningen (particulier)
9580
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (165.000),
meer info CBS
100.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
3493
aantal inwoners
19750
percentage mannen
48,3%
percentage vrouwen
51,7%
percentage eenpersoonshuishoudens
38%
percentage gezinnen zonder kinderen
32%
percentage gezinnen met kinderen
30%
gemiddelde huishoudensgrootte
2
percentage 0 tot 14 jaar
13%
percentage 15 tot 24 jaar
11%
percentage 25 tot 44 jaar
26%
percentage 45 tot 64 jaar
29%
percentage 65 en ouder
22%
percentage westerse allochtoon
34%
percentage niet-westerse allochtoon
4%
percentage herkomstgroep Marokko
1%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
1%
percentage herkomstgroep Suriname
0%
percentage herkomstgroep Turkije
0%
percentage overige niet-westerse allochtoon
2%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
8000
personenauto's per huishouden
0,8
personenauto's per km2
1416
totaal aantal motorrijwielen
570
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
600
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
46
totaal aantal AO-uitkeringen
1680
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
129
personenauto's per km2
1416
totaal aantal motorrijwielen
570
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
5
percentage gewassenbedrijven
nihil %
percentage veeteeltbedrijven
nihil %
percentage agrarische combinatiebedrijven
nihil %
aantal andere bedrijven
500 tot 1.000
percentage industrie en nijverheid
11%
percentage commerciŽle dienstverlening
70%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
19%

Gemeente-informatie Kerkrade

oppervlakte
2217 ha (2193 ha land / 24 ha water)
bebouwing
matig stedelijk
aantal woningen (particulier)
23080
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (177.000),
meer info CBS
107.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
2281
aantal inwoners
50040
percentage mannen
49,6%
percentage vrouwen
50,4%
percentage eenpersoonshuishoudens
33%
percentage gezinnen zonder kinderen
33%
percentage gezinnen met kinderen
34%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,1
percentage 0 tot 14 jaar
14%
percentage 15 tot 24 jaar
11%
percentage 25 tot 44 jaar
27%
percentage 45 tot 64 jaar
30%
percentage 65 en ouder
18%
percentage westerse allochtoon
30%
percentage niet-westerse allochtoon
4%
percentage herkomstgroep Marokko
1%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
0%
percentage herkomstgroep Turkije
0%
percentage overige niet-westerse allochtoon
2%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
21700
personenauto's per huishouden
0,9
personenauto's per km2
989
totaal aantal motorrijwielen
1650
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
1520
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
45
totaal aantal AO-uitkeringen
4600
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
135
personenauto's per km2
989
totaal aantal motorrijwielen
1650
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
20
percentage gewassenbedrijven
36%
percentage veeteeltbedrijven
41%
percentage agrarische combinatiebedrijven
23%
aantal andere bedrijven
1.000 tot 2.000
percentage industrie en nijverheid
16%
percentage commerciŽle dienstverlening
65%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
19%DISCLAIMER
Door de op deze site geboden informatie te bekijken en/of de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

KB Estate-Ware - Software voor Makelaars - heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruikgemaakt van bronnen die zij betrouwbaar acht. KB Estate-Ware garandeert niet dat deze site altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud te allen tijde juist, volledig en actueel is. De inhoud en werking van deze site kan derhalve zonder nadere aankondiging door KB Estate-Ware worden gewijzigd. KB Estate-Ware kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website of eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KB Estate-Ware.