CBS Buurtinformatie

Bron: © 2005, Centraal Bureau voor de Statistiek / Topografische Dienst Kadaster
Powered by © 2001-2007 KB Estate-Ware - hoogwaardige software voor makelaars

 Straat/buurt/wijk/gemeente van 6467 AG    Nederlands gemiddelde

Straatinformatie 6467 AG

bebouwing
sterk stedelijk
aantal woningen op postcode (particulier)
20
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (292.000),
meer info CBS
177.000
Bevolking
aantal inwoners op postcode
50
percentage mannen
40%
percentage vrouwen
60%
percentage eenpersoonshuishoudens
21%
percentage gezinnen zonder kinderen
37%
percentage gezinnen met kinderen
42%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,6
percentage 0 tot 14 jaar
6%
percentage 15 tot 24 jaar
14%
percentage 25 tot 44 jaar
16%
percentage 45 tot 64 jaar
51%
percentage 65 en ouder
12%
percentage niet westerse allochtoon
< 5%
Financieel
gemiddeld fiscaal maandinkomen per persoon (€)
2000
percentage lage inkomens
40,5%
percentage met uitkering
28,6%

Buurtinformatie Terwinselen

oppervlakte
108 ha (108 ha land / 0 ha water)
bebouwing
sterk stedelijk
aantal woningen (particulier)
1625
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (203.000),
meer info CBS
123.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
3697
aantal inwoners
4000
percentage mannen
49,5%
percentage vrouwen
50,5%
percentage eenpersoonshuishoudens
22%
percentage gezinnen zonder kinderen
37%
percentage gezinnen met kinderen
41%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,4
percentage 0 tot 14 jaar
14%
percentage 15 tot 24 jaar
11%
percentage 25 tot 44 jaar
27%
percentage 45 tot 64 jaar
34%
percentage 65 en ouder
14%
percentage westerse allochtoon
22%
percentage niet-westerse allochtoon
1%
percentage herkomstgroep Marokko
0%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
onbekend %
percentage herkomstgroep Turkije
0%
percentage overige niet-westerse allochtoon
0%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
1850
personenauto's per huishouden
1,1
personenauto's per km2
1713
totaal aantal motorrijwielen
135
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
110
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
38
totaal aantal AO-uitkeringen
370
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
128
personenauto's per km2
1713
totaal aantal motorrijwielen
135
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
0
percentage gewassenbedrijven
nihil %
percentage veeteeltbedrijven
nihil %
percentage agrarische combinatiebedrijven
nihil %
aantal andere bedrijven
100 tot 200
percentage industrie en nijverheid
18%
percentage commerciŽle dienstverlening
57%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
25%

Wijkinformatie Wijk 00 Kerkrade-West

oppervlakte
1006 ha (987 ha land / 19 ha water)
bebouwing
matig stedelijk
aantal woningen (particulier)
7165
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (177.000),
meer info CBS
107.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
1634
aantal inwoners
16120
percentage mannen
49,9%
percentage vrouwen
50,1%
percentage eenpersoonshuishoudens
30%
percentage gezinnen zonder kinderen
33%
percentage gezinnen met kinderen
37%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,2
percentage 0 tot 14 jaar
15%
percentage 15 tot 24 jaar
11%
percentage 25 tot 44 jaar
27%
percentage 45 tot 64 jaar
31%
percentage 65 en ouder
16%
percentage westerse allochtoon
27%
percentage niet-westerse allochtoon
3%
percentage herkomstgroep Marokko
1%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
0%
percentage herkomstgroep Turkije
0%
percentage overige niet-westerse allochtoon
1%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
7250
personenauto's per huishouden
1
personenauto's per km2
734
totaal aantal motorrijwielen
540
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
490
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
44
totaal aantal AO-uitkeringen
1560
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
140
personenauto's per km2
734
totaal aantal motorrijwielen
540
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
10
percentage gewassenbedrijven
nihil %
percentage veeteeltbedrijven
nihil %
percentage agrarische combinatiebedrijven
nihil %
aantal andere bedrijven
500 tot 1.000
percentage industrie en nijverheid
20%
percentage commerciŽle dienstverlening
62%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
17%

Gemeente-informatie Kerkrade

oppervlakte
2217 ha (2193 ha land / 24 ha water)
bebouwing
matig stedelijk
aantal woningen (particulier)
23080
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (177.000),
meer info CBS
107.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
2281
aantal inwoners
50040
percentage mannen
49,6%
percentage vrouwen
50,4%
percentage eenpersoonshuishoudens
33%
percentage gezinnen zonder kinderen
33%
percentage gezinnen met kinderen
34%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,1
percentage 0 tot 14 jaar
14%
percentage 15 tot 24 jaar
11%
percentage 25 tot 44 jaar
27%
percentage 45 tot 64 jaar
30%
percentage 65 en ouder
18%
percentage westerse allochtoon
30%
percentage niet-westerse allochtoon
4%
percentage herkomstgroep Marokko
1%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
0%
percentage herkomstgroep Turkije
0%
percentage overige niet-westerse allochtoon
2%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
21700
personenauto's per huishouden
0,9
personenauto's per km2
989
totaal aantal motorrijwielen
1650
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
1520
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
45
totaal aantal AO-uitkeringen
4600
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
135
personenauto's per km2
989
totaal aantal motorrijwielen
1650
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
20
percentage gewassenbedrijven
36%
percentage veeteeltbedrijven
41%
percentage agrarische combinatiebedrijven
23%
aantal andere bedrijven
1.000 tot 2.000
percentage industrie en nijverheid
16%
percentage commerciŽle dienstverlening
65%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
19%DISCLAIMER
Door de op deze site geboden informatie te bekijken en/of de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

KB Estate-Ware - Software voor Makelaars - heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruikgemaakt van bronnen die zij betrouwbaar acht. KB Estate-Ware garandeert niet dat deze site altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud te allen tijde juist, volledig en actueel is. De inhoud en werking van deze site kan derhalve zonder nadere aankondiging door KB Estate-Ware worden gewijzigd. KB Estate-Ware kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website of eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KB Estate-Ware.