CBS Buurtinformatie

Bron: © 2005, Centraal Bureau voor de Statistiek / Topografische Dienst Kadaster
Powered by © 2001-2007 KB Estate-Ware - hoogwaardige software voor makelaars

 Straat/buurt/wijk/gemeente van 6471 HJ    Nederlands gemiddelde

Straatinformatie 6471 HJ

bebouwing
weinig stedelijk
aantal woningen op postcode (particulier)
10
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (175.000),
meer info CBS
106.000
Bevolking
aantal inwoners op postcode
25
percentage mannen
50%
percentage vrouwen
50%
percentage eenpersoonshuishoudens
11%
percentage gezinnen zonder kinderen
44%
percentage gezinnen met kinderen
44%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,4
percentage 0 tot 14 jaar
23%
percentage 15 tot 24 jaar
5%
percentage 25 tot 44 jaar
23%
percentage 45 tot 64 jaar
14%
percentage 65 en ouder
36%
percentage niet westerse allochtoon
< 5%
Financieel
gemiddeld fiscaal maandinkomen per persoon (€)
1400

Buurtinformatie Hopel

oppervlakte
71 ha (71 ha land / 0 ha water)
bebouwing
weinig stedelijk
aantal woningen (particulier)
975
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (175.000),
meer info CBS
106.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
3337
aantal inwoners
2370
percentage mannen
51,9%
percentage vrouwen
48,1%
percentage eenpersoonshuishoudens
17%
percentage gezinnen zonder kinderen
38%
percentage gezinnen met kinderen
45%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,5
percentage 0 tot 14 jaar
16%
percentage 15 tot 24 jaar
12%
percentage 25 tot 44 jaar
32%
percentage 45 tot 64 jaar
29%
percentage 65 en ouder
11%
percentage westerse allochtoon
28%
percentage niet-westerse allochtoon
3%
percentage herkomstgroep Marokko
2%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
0%
percentage herkomstgroep Turkije
0%
percentage overige niet-westerse allochtoon
1%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
1030
personenauto's per huishouden
1
personenauto's per km2
1449
totaal aantal motorrijwielen
90
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
90
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
51
totaal aantal AO-uitkeringen
210
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
119
personenauto's per km2
1449
totaal aantal motorrijwielen
90
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
0
percentage gewassenbedrijven
nihil %
percentage veeteeltbedrijven
nihil %
percentage agrarische combinatiebedrijven
nihil %
aantal andere bedrijven
20 tot 50
percentage industrie en nijverheid
nihil %
percentage commerciŽle dienstverlening
nihil %
percentage niet commerciŽle dienstverlening
nihil %

Wijkinformatie Wijk 02 Kerkrade-Noord

oppervlakte
645 ha (641 ha land / 4 ha water)
bebouwing
matig stedelijk
aantal woningen (particulier)
6335
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (193.000),
meer info CBS
117.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
2210
aantal inwoners
14170
percentage mannen
51%
percentage vrouwen
49%
percentage eenpersoonshuishoudens
30%
percentage gezinnen zonder kinderen
35%
percentage gezinnen met kinderen
36%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,2
percentage 0 tot 14 jaar
14%
percentage 15 tot 24 jaar
11%
percentage 25 tot 44 jaar
28%
percentage 45 tot 64 jaar
31%
percentage 65 en ouder
15%
percentage westerse allochtoon
29%
percentage niet-westerse allochtoon
3%
percentage herkomstgroep Marokko
1%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
0%
percentage herkomstgroep Turkije
0%
percentage overige niet-westerse allochtoon
1%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
6360
personenauto's per huishouden
1
personenauto's per km2
993
totaal aantal motorrijwielen
540
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
430
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
43
totaal aantal AO-uitkeringen
1350
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
136
personenauto's per km2
993
totaal aantal motorrijwielen
540
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
5
percentage gewassenbedrijven
nihil %
percentage veeteeltbedrijven
nihil %
percentage agrarische combinatiebedrijven
nihil %
aantal andere bedrijven
200 tot 500
percentage industrie en nijverheid
17%
percentage commerciŽle dienstverlening
62%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
21%

Gemeente-informatie Kerkrade

oppervlakte
2217 ha (2193 ha land / 24 ha water)
bebouwing
matig stedelijk
aantal woningen (particulier)
23080
gemiddelde woningwaarde (WOZ 2004 in €)
dit is de waarde die in 2004 door de gemeente werd gehanteerd
en ligt in 2008 gemiddeld ca. 65% hoger (177.000),
meer info CBS
107.000
Bevolking
bevolkingsdichtheid (inwoners per km2)
2281
aantal inwoners
50040
percentage mannen
49,6%
percentage vrouwen
50,4%
percentage eenpersoonshuishoudens
33%
percentage gezinnen zonder kinderen
33%
percentage gezinnen met kinderen
34%
gemiddelde huishoudensgrootte
2,1
percentage 0 tot 14 jaar
14%
percentage 15 tot 24 jaar
11%
percentage 25 tot 44 jaar
27%
percentage 45 tot 64 jaar
30%
percentage 65 en ouder
18%
percentage westerse allochtoon
30%
percentage niet-westerse allochtoon
4%
percentage herkomstgroep Marokko
1%
percentage herkomstgroep Ned. Antillen en Aruba
0%
percentage herkomstgroep Suriname
0%
percentage herkomstgroep Turkije
0%
percentage overige niet-westerse allochtoon
2%
Voertuigen
totaal aantal personenauto's
21700
personenauto's per huishouden
0,9
personenauto's per km2
989
totaal aantal motorrijwielen
1650
Uitkeringen
totaal aantal WW-uitkeringen
1520
WW-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
45
totaal aantal AO-uitkeringen
4600
AO-uitkeringen per 1000 inwoners 15-64 jr
135
personenauto's per km2
989
totaal aantal motorrijwielen
1650
Bedrijvigheid
aantal agrarische bedrijven
20
percentage gewassenbedrijven
36%
percentage veeteeltbedrijven
41%
percentage agrarische combinatiebedrijven
23%
aantal andere bedrijven
1.000 tot 2.000
percentage industrie en nijverheid
16%
percentage commerciŽle dienstverlening
65%
percentage niet commerciŽle dienstverlening
19%DISCLAIMER
Door de op deze site geboden informatie te bekijken en/of de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

KB Estate-Ware - Software voor Makelaars - heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruikgemaakt van bronnen die zij betrouwbaar acht. KB Estate-Ware garandeert niet dat deze site altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud te allen tijde juist, volledig en actueel is. De inhoud en werking van deze site kan derhalve zonder nadere aankondiging door KB Estate-Ware worden gewijzigd. KB Estate-Ware kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website of eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KB Estate-Ware.